Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit: ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän ongelmiin on puututtava

Ajankohtaista 08:16

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosialidemokraatit Kim Berg, Aki Lindén, Ilmari Nurminen ja Heidi Viljanen ovat huolissaan ERICA-hätäkeskusjärjestelmän ongelmista, joita on eri puolilta maata saadun palautteen perusteella ilmennyt. ERICA on tuottanut suuria haasteita ensihoitoon ja kansanedustajat ovat jättäneet asiasta perjantaina 6.3. kirjallisen kysymyksen.

ERICA-järjestelmä on valtakunnallinen ja kaikkien hätäkeskustoimintaan osallistuvien yhteisessä käytössä oleva tietojärjestelmä. Näitä toimijoita ovat poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos.

–  ERICAn koetaan yliarvioivan sitä, mikä on hätätilanteen riskinarvio. Hälytysajona ajettavien tehtävien määrä on kasvanut, vaikka väestön terveydessä ei ole tapahtunut samansuuntaista muutosta. Lisääntyneet hälytysajot lisäävät myös riskiä sekä ensihoitajille että muulle liikenteelle, kansanedustajat kertovat.

Lisäksi hätäkeskuspäivystäjät joutuvat riskinarviota tehdessään käymään läpi pitkiä kysymyslistoja. Tämän koetaan hidastavat työtä. ERICA-järjestelmään liittyy myös muita ongelmakohtia.

– Haasteet ovat erilaisia eri puolilla maata. Yhteistä on, että ongelmilla on ollut vaikutusta sekä päivystäjien työssä jaksamiseen, että kentällä etenkin ensihoitajien kokemaan turvallisuuteen. Näillä on viime kädessä suora vaikutus myös kansalaisten avunsaantiin, terveyteen ja turvallisuuteen, painottavat kansanedustajat.

– ERICA-järjestelmään sovittujen korjausten ja muutosten tilanteista on vaikea saada tietoa ja ne tapahtuvat hitaasti. Haluamme tietää, onko hallitus tietoinen hätäkeskusjärjestelmän aiheuttamista ongelmista, ja miten sekä millä aikataululla ne aiotaan ratkaista. Hätäkeskuspäivystäjien ja muiden työntekijöiden huoli on otettava vakavasti, kansanedustajat päättävät.