Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit: Aktiivimalli on pelkkä kuritustyökalu, ei työnhaun helpottaja – kansalaisaloite on kannatettava

Ajankohtaista 17:17

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on esittänyt mietinnössään aktiivimallista luopumista ajavan kansalaisaloitteen hylkäämistä. Päätös syntyi valiokunnassa äänin 10-7 hallituspuolueiden tuella. Valiokunnan sosialidemokraattisen jäsenet Krista Kiuru (valiokunnan jp.), Anneli Kiljunen, Kristiina Salonen sekä varajäsenet Ilmari Nurminen ja Satu Taavitsainen ovat pettyneitä valiokunnan päätökseen. SDP on vaatinut aktiivimallin purkamista.

– Hallituksen joulukuussa 2017 väkisin läpi runnoman aktiivimallin keskeinen epäkohta on se, että aktiivistakaan omatoimista työnhakua ei katsota mallin mukaan sellaiseksi aktiivisuudeksi, jolla itsessään voi välttää työttömyysturvan aleneman. Emme ole missään vaiheessa hyväksyneet tällaista rankaisumallia, joka epäoikeudenmukaisella tavalla leikkaa aktiivisen työttömän työttömyysturvaa ja olemme todella pettyneitä valiokunnan päätökseen, toteaa Kiljunen.

– Mielestämme aktiivimallin epäoikeudenmukaisesta leikkurista on luovuttava. Sen sijaan on kehitettävä asiakaslähtöisesti aktiivisia työvoimapalveluita: Tuki- ja neuvontapalveluita on siirrettävä lähemmäs ihmisiä ja ne on nivottava toimiviksi kokonaisuuksiksi erityisesti vaikeasti työllistettäville henkilöille, Salonen jatkaa.

Käytännössä aktiivimallin on jo todettu olevan lähinnä pelkkä työttömyysetuusleikkuri.

– Ensimmäisellä aktiivimallin tarkastelujaksolla huhti-kesäkuussa 2018 noin 150 000 henkilöä joutui leikkuriin. Aktiivimalli oli elokuuhun 2018 mennessä leikannut erityisesti iäkkäiden työttömien etuutta. Aktiivimallin vuoksi asioiminen usean viranomaisen luona lisää tukijärjestelmän byrokraattisuutta ja heikentää työllistymisen kannustimia entisestään, summaa Kiuru.

– Aktiivimalli on heikentänyt ihmisten toimeentuloa erityisesti Itä-Suomessa ja Lapissa, joissa ei ole ollut tarjolla riittävästi työpaikkoja ja työllistymispalveluja. Leikatut rahat ovat poissa ruuasta, lasten harrastuksista ja muista ihmisten perustarpeista. Aktiivimalli on heikentänyt ihmisten ostovoimaa entisestään. Tämä näkyy myös yrityksissä, muistuttaa Taavitsainen.

Erityisen hankalassa asemassa ovat pitkäaikaistyöttömät, joilla on työkykyä kohentavan hoidon ja kuntoutuksen tarve.

– Aktiivimalli on pitkäaikaisyöttömille, osatyökykyisille ihmisille ja etenkin iäkkäille työttömille kohtuuton. Se on aktivoinnin sijaan lamauttanut ja passivoinut heitä ja tiputtanut heitä uusiin tuloloukkuihin toimeentulotuelle. Aktiivimallin kepin sijaan he tarvitsevat apua, tukea ja kannustusta työelämään siirtymiseksi, päättää Nurminen.