Sopimisella turvataan työeläkejärjestelmän kestävyys, eettisyys ja luottamus

Ajankohtaista 12:51

Työeläketurvan kehittäminen on ollut merkittävin yksittäinen tekijä, joka on Suomessa kaventanut tuloeroja ja vähentänyt köyhyyttä. Työeläketurva onkin ehkä tärkein sosiaaliturvan muoto totesi SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainminsiteri Jutta Urpilainen Työeläkepäivän tilaisuudessa.

Työeläkejärjestelmä syntyi hyvinvointivaltiota rakennettaessa ja tasan puoli vuosisataa sitten, vuonna 1962 säädettiin ensimmäiset työeläkelait.  Urpilaisen mukaan suomalainen hyvinvointivaltio rakentuu yhdessä sopimiselle. Kollektiivinen riskien jakaminen on hyvinvointivaltion perusta.

Urpilainen näkee kolme suurta haastetta, jotka oma työeläkejärjestelmämme nyt ja tulevaisuudessa kohtaa. Niistä on hänen mielestään päästävä yli ja ne on selvitettävä, jotta pidämme kiinni eläkelupauksesta.

– Työeläkejärjestelmän kestävyys on kyettävä turvaamaan. Hoito-, hoiva- ja eläkelupaustamme lunastaminen edellyttää sitä, että pidämme jatkossakin huolta julkisen talouden kestävyydestä. Tässä on kysymys hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden turvaamisesta.

Toinen haaste koskee globaalia ajattelutavan muutosta. Eettisyyttä on vahvistettava. Finanssikriisi läpivalaisi monta varjoisaa puolta markkinoista. Pelisääntöjä ei ollut noudatettu.

– Työeläkekeskustelussa on viime aikoina korostunut työeläkeyhtiöiden toiminta ja vastuullisuuskysymykset. Työeläkelaitokset ovat myös keskeisiä toimijoita, kun suitsimme veroparatiisien toimintaa. Työeläkejärjestelmän vahva eettinen ulottuvuus liittyy myös sen perustehtävään. Kun ajatellaan työeläkejärjestelmän tulevia kehitystarpeita, oleellista on sen sosiaalivakuutusluonteen varjeleminen ja kehittäminen.

Kolmas haaste, johon meidän Urpilaisen mukaan on yhdessä tartuttava, on luottamus. Suomalainen neuvottelukäytäntö on antanut vakautta ja mahdollistanut luovat ja kestävät ratkaisut vaikeinakin aikoina. Siitä on hänestä syytä pitää kiinni.

– Työeläkejärjestelmä lepää työmarkkinajärjestöjen yhteistyön varassa. On tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät rakentavan ja pitkäjänteisen yhteistyön ja yhdessä sopimisen arvon. Toinen puoli luottamuksen lisäämisessä on luottamus järjestelmään. Siinä on kysymys sukupolvien välisestä sopimuksesta. Eläkejärjestelmän on oltava vakaa ja ennustettava.