Socialdemokratiska Studerande gick framåt vid ÅAS

Ajankohtaista 22:00

Vänsterpartiernas ställning stärktes mest i Studentkårernas fullmäktigen i jämförelse med de andra politiska studentorganisationerna. Socialdemokratiska Studerande SONK gick framåt på tre orter.     

 
Både vid Åbo och Östra-Finlands universitets studentkårer samt vid Åbo Akademis studentkår ökade socialdemokratiska studerandens mandat med två. Resultatet vid Juväskylä universitet var emellertid en liten besvikelse: efter skrällsegern i föregående val gick socialdemokraterna nu bakåt.
 
Nationellt har Socialdemokratiska Studerande nu lika många fullmäktigeledamöter som under förra mandatperioden, men den jämnare fördelningen mellan studentkårerna innebär ett betydande framsteg.
 
– Valresultatet visar att även studenterna har märkt hur viktigt det är att föra fram socialdemokratiska värderingar och åsikter i studentkårerna, konstaterar Socialdemokratiska Studerande SONK rf:s ordförande Sarita Niemi.  
 
– En jämnare fördelning av mandaten pekar på att våra målsättningar ses som viktiga i hela landet, inte bara i några universitet med särskild profil, påpekar Niemi.
 
Socialdemokratiska Studerande lyfte fram studenternas boende och välfärd samt avgiftsfri utbildning. – I kampanjen betonade vi grundläggande frågor för studenternas liv och vi kommer nu efter att vi fått väljarnas förtroende driva våra målsättningar i studentkårerna, lovar Niemi.