Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Socialdemokraterna i Nordiska rådet: Norden är en styrka i framtidens pandemikamp

Ajankohtaista 10:05

Pandemin har lett till stora störningar i vardagen för många både privatpersoner och företag över gränserna i Norden. Därför måste vi i Norden vara förenade i att utveckla och producera vacciner, så att vi är redo att snabbt kunna öppna våra samhällen nästa gång vi möter en aggressiv virusmutation.

För första gången på ett sekel står världen inför en pandemi. Världens länder har reagerat på olika sätt på utmaningarna från pandemin. I de nordiska länderna har vi i allmänhet gjort det bra. Vi har få dödsfall och våra ekonomier verkar komma genom krisen utan stora motgångar. Vi kan vara stolta över det.

Vi kan ändå börja se ljuset i slutet av tunneln.

Pandemin har dock visat att vi i Norden är sårbara vad gäller vaccinutveckling och vaccinproduktion, men så behöver det inte vara.

I Norden har vi en lång tradition av en stark sjukvårdssektor, eftersom vår höga utbildningsnivå ger tillgång till en välutbildad arbetskraft och att våra offentliga välfärdssystem fokuserar på att skapa största möjliga samhällsnytta istället för största möjliga vinst.

Finlands statsminister Sanna Marin och Danmarks statsminister Mette Frederiksen har föreslagit att de nordiska länderna går samman för att etablera och finansiera en gemensam nordisk vaccinutveckling och produktion. Nyligen bjöd den svenska näringsministern Ibrahim Baylan och Anna Hallberg utrikeshandelsminister och minister för Nordiskt samarbete in till en nordiskt ministermöte för att diskutera frågan. Vi ser stora fördelar med detta inom de nordiska socialdemokratierna och hoppas därför att de andra nordiska länderna kommer att stödja förslaget.

Det är viktigt att förstå att vi måste förbereda oss för det faktum att covid-19 är något vi kommer att leva med i många år framöver. Även om vi snart har vaccinerat befolkningen kommer viruset att kunna mutera till en form som vaccinerna inte täcker. Därför kommer det att finnas ett kontinuerligt behov av att utveckla nya vacciner som kan täcka de nya mutationerna.

I Norden har vi en ambition att vara världens mest integrerade region. Våra arbetsmarknader och välfärdssystem är så lika varandra att ett nära integrerat samarbete är en enorm styrka och en förebild för många runt om i världen. Därför måste vi också göra vad vi kan för att säkerställa att vi inte behöver stänga gränserna om och om igen på grund av nya mutationer i viruset.Istället måste vi stå tillsammans och utnyttja varandras styrkor så att vi kan utveckla och producera tillräckligt med vacciner så att vi snabbt kan vaccinera våra befolkningar när behovet uppstår.

I framtiden kan världen behöva stängas ner igen på grund av en ny mutation, men i de nordiska länderna kommer vi att kunna vaccineras snabbt så att vi åtminstone kan öppna våra länder för varandra. Vi kanske inte kan åka på semester i Spanien eller Italien, men vi kan åka till Grönland, Finland eller Danmark.

Det kommer att skapa en helt annan typ av säkerhet för företag och för gränspendlare. Samtidigt kommer vi i Norden återigen att kunna visa att samarbete mellan grannar är en styrka för oss alla.

Socialdemokraterna i Nordiska rådet
Erkki Tuomioja
Eveliina Heinäluoma
Ilmari Nurminen
Heidi Viljanen