Skinnari: Yritysjohtajien palkitseminen ja lisäeläkkeet kohtuulliseksi

Ajankohtaista 06:37

Eduskunnan valtiovarainvarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston puheenjohtaja Jouko Skinnarin toteaa, että valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on oikeassa. Myös yritysjohtjien palkitseminen ja lisäeläkkeet on saatava viimein kohtuulliseksi. 

– Yritysten johdon lisäpalkkiot ja lisäeläkkeet on saatava kuriin. Yritysten johto sekä hallitusammattilaiset vaativat palkkamalttia ja palkan sivukuluja alhaisiksi  henkilöstöltä, mutta edustamansa yrityksen johdolle ja itselleen he ovat  valmiit antamaan muuhun henkilöstöön nähden kohtuuttomia palkkioita ja lisäeläkkeitä.

– Tilanne on kärjistynyt nyt, kun porvarihallituksen holtiton valtion velkaannuttaminen ja pankkikriisi verokorotuksineen ja leikkauksineen heikentävät kansalaisten toimeentuloa.

– valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on vaatinut perustellusti oikeuden mukaisuutta palkitsemisjärjestelmiin valtionyhtiöissä ja muissakin yrityksissä. Valtion omistusohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautalan on valmisteltava kiireesti tätä koskeva esitys koko hallituksen käsittelyyn.

– Pääministeri Kataisen johdolla hallituksen on kiirehdittävä toimia, että elinkeinoelämä käytännössä kohtuullistaa johdon palkkoja, palkkioita ja lisäeläkkeitä.