Skinnari vaatii enemmän työeläkesijoituksia Suomeen

Ajankohtaista 07:56

TYÖELÄKESIJOITUKSET EUROMAIHIN EIVÄT SAA VAARANTAA TYÖELÄKKEITÄ

Suomen sijoitukset Kreikkaan, Irlantiin, Espanjaan ja Portugaliin ovat noin 6,5 miljardia.
Työeläkesijoitukset näihin maihin ovat 1,7 miljardia euroa. Kaikkiaan euromaihin on työeläkeyhtiöitten sekä kuntien ja valtion eläkerahastojen sijoituksia yhteensä yli 15 miljardia.

Suomen työeläkejärjestelmän kannalta kysymys on tärkeä. Näiden yli 125 miljardin euron työeläkevarojen sijoitukset on tehtävä tuottavasti ja turvaavasti lain mukaan. Maan hallituksen, kuntien, työmarkkinajärjestöjen on huolehdittava siitä, että eläkkeitten maksaminen Suomessa turvataan tulevaisuudessa.

Työeläkevaroja on suunnattava nyt Suomeen infraan, sosiaali- ja terveyshankkeisiin sekä asumiseen, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin.

Lisätietoja: Joko Skinnari, gsm. 050 5113103