Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Skinnari: Työeläkeyhtiöiden ylilyönteihin puututtava

Ajankohtaista 13:10

Eduskunnan talousvaliokunnassa SDP esitti pankkivaltuuston kertomuksen yhteydessä, että finanssivalvonnan on puututtava työeläkeyhtiöitten toimitusjohtajien ja hallitusten palkkojen, tulospalkkauksen ja lisäeläkkeiden kohtuuttomuuksiin pankkien ja muiden luottolaitosten tapaan. SDP ja Vasemmistoliitto esittivät mietintöön lisättäväksi työeläkeyhtiöiden johdon ja henkilöstön palkitsemisesta seuraavan tekstin, mutta valiokunnan porvarienemmistö ei sitä hyväksynyt.

”Talousvaliokunta pitää välttämättömänä, että työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteistä eläkettä hoitavien työeläkevakuutusyhtiöiden ja Kuntien eläkevakuutuksen, Valtion eläkerahaston ja Kirkon eläkerahaston johdon ja henkilöstön palkat, palkkiojärjestelmät ja lisäeläkkeet ovat kohtuulliset siihen nähden, että he hoitavat lakisääteistä eläketurvaa. Palkitseminen ei saa kannustaa liialliseen riskinottoon, jolla vaarannetaan eläkevarojen pääoma. Finanssivalvonnan tulee seurata tilannetta ja jos aihetta ilmenee, sen tulee puuttua asiaan. Tarvittaessa on harkittava, tarvitaanko vakuutuslainsäädäntöön vastaavanlaiset säännökset kuin luottolaitoslakiin on tulossa”, todetaan vastalauseessa.

”Luottolaitoslakiin ollaan lisäämässä luottolaitosdirektiiviin perustuvat säännökset johdon ja henkilöstön palkitsemista koskevista periaatteista (HE 127/2010 vp: luottolaitoslain 49 §). Uusien säännösten mukaan luottolaitoksella on oltava sellaiset johdon ja henkilöstön palkitsemista koskevat periaatteet ja menettelytavat, jotka tukevat tehokasta riskienhallintaa. Palkitsemista koskevista periaatteista ja menettelytavoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella”, esitettiin SDP:n ja Vas:n vastalauseessa.

”Työeläkevakuutusyhtiöiden tehtävänä on lakisääteisen eläketurvan toimeenpano ja hoitaa sitä varten yhtiöille kertyviä varoja niin, että vakuutusten käsittämät edut pystytään turvaamaan. Työeläkeyhtiöiden varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Työeläkeyhtiöihin ei sovelleta muista vakuutusyhtiöistä poiketen vakuutustoimintaa koskevaa EU:n sääntelyä.”

”Finanssivalvonta valvoo työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen taloutta, hallintoa ja menettelytapoja. Julkisen sektorin työntekijöiden eläketurvaa hoitavien Kuntien eläkevakuutuksen, Valtioon eläkerahaston ja Kirkon eläkerahaston toimintaa Finanssivalvonta valvoo vain sijoitustoiminnan osalta.”

”Työeläkerahastoissa on erittäin suuri omaisuus eläkevastuun kattamiseksi. Sen vuoksi on tärkeää noudattaa varojen sijoittamisessa laissa säädettyä vaatimusta”, todetaan vastalauseessa.