Skinnari: Suomi tarvitsee luontomatkailustrategian

Ajankohtaista 19:29

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari esittää, että Suomeen laaditaan pidemmän aikavälin luontomatkailustrategia.

– Matkailu työllistää Suomessa jo nyt yli 150.000 ihmistä ja on nopeimmin kasvava toimialamme. Kyseessä on siten vahva työpaikkojen ja verotulojen mahdollistaja. Haluamme, että Metsähallituksen luontokohteiden korjausvelan vähentämiseksi laaditaan pitkäkestoinen vuoteen 2030 ulottuva ohjelma. Luontopalveluiden rahoitusta pitää vahvistaa, sillä nykyisellään se ei riitä kattamaan investointitarpeita kansallispuistoissa, valtion retkeilyalueilla ja historiallisesti merkittävissä kohteissa, toteaa Skinnari.

Metsähallituksen luontokohteiden, kuten kansallispuistojen, suosio ja kävijämäärät ovat kasvussa. Suomen 40 kansallispuistoa luovat perustan luontokokemuksille niin koti- kuin ulkomaisille matkailijoille. Kansallisen kokonaisuuden lisäksi tarvitaan alueellisia kokonaisuuksia yli perinteisten kunta – ja maakuntarajojen. Retkeilyn ja luontomatkailun kasvun kääntöpuolena on kansallispuistojen käyntireittien kuluminen ja muut ylläpitoon liittyvät kustannukset.

– Tarvitaan matkailutoimijoiden yhteistyön tiivistämistä ja selkeyttämistä läpi Suomen. Metsähallituksella on luontokohteiden hoitajana tärkeä rooli koordinoida yhteistyötä. Valtionhallinnossa tulee sopia koordinointivastuu ympäristöministeriön, työ-ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön välillä.

– Esimerkiksi Kuusamossa matkailun ympärivuotinen voimakas kasvu ja kansainvälistyminen on onnistuttu tekemään kestävästi niin, että paikalliset yrittäjät, lähiruoka ja elämäntapa ovat kulkeneet kehityksessä mukana. Näin edistetään kestävän maaseutu- ja luontomatkailun harjoittamisen edellytyksiä ympäri Suomen.