Skinnari: Rahoitus ja alueellinen itsehallinto yhä auki sotessa

Ajankohtaista 12:52

SDP:n kansanedustaja, lakimies Ville Skinnari ei ole tyytyväinen hallituksen tänään antamaan selvitykseen sote-alueista ja niiden rahoituksen järjestämisestä.

– Vieläkään ei selvinnyt, mitä tapahtuu rahoitukselle. Puhuttiin yksikanavaisuudesta, mutta käytännön tasolla rahoituskysymystä ei avattu ollenkaan.

– Perustuslain näkökulmasta olisi hyvä saada mahdollisimman pian selkeä malli siitä, millaiseksi aluehallinto on tarkoitus rakentaa. Mikä on tämä hallituksen lupaama himmelivallankumous ja miten siinä taataan alueellinen tasa-arvo? Miten suorat vaalit toteutetaan niillä alueilla, joilla ei ole omaa sote-aluetta?

– Olisi suotavaa, että hallitus toisi esityksensä Antti Lindtmanin esityksen mukaisesti mahdollisimman nopeasti eduskunnan arvioitavaksi. Nyt tilanne on aivan liian sekava. Tuntuu sille, että keskustalla ja kokoomuksella on tällä hetkellä salkuissaan aika erilaiset pohjapiirrokset sote-ratkaisusta.