Skinnari: Pääomatuloista maksettava kuntavero

Ajankohtaista 12:37

 

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ-ja elinkeinojaoston puheenjohtaja Jouko Skinnari kannattaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinteen ehdotusta siitä, että pääomatulosta maksettaisiin kuntaveroa.

– Peruspalveluista huolehtivien ja talousvaikeuksissa olevien kuntien veropohjaa on laajennettava. Ei ole perusteita sille, että pääomatuloista ei makseta kunnallisveroa. Pääomatulo on tulo siinä kuin kuin palkka- tai eläketulo. Pääomatuloja  saavat käyttävät kunnallisia terveys-, koulu- ja sosiaalipalveluja kuten muutkin kuntalaiset. Samaten pääomatulojen saajat hyötyvät kuntien katuverkoista, urheilu- ja kulttuuripalveluista maksamatta kotikunnalleen tarvittavia veroja tasavertaisesti muiden kuntalaisten tavoin. Pääomavero tulee toteuttaa asteittain, jotta nähdään sen heijastusvaikutukset yritystalouteen ja verokertymään.

Skinnarin mukaan pääomatulojen kunnallisveroon on syntynyt painetta, koska monin paikoin palkkatulojen maksua yrityksissä yritetään välttää maksamalla palkkoja pääomatuloina. Tämä tapahtuu lakien puitteissa mutta muiden veronmaksajien kustannuksella.

– Nyt aika on tullut kypsäksi saada veropohjaa tältä osin laajemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Näin saataisiin lasten ja vanhusten terveys- ja sosiaalipalveluihin parannuksia ja terveyskeskuspalvelut kuntoon.