Skinnari: ”Mitä jos tuontisähkön kanssa tulee ongelmia?”

Ajankohtaista 17:20

Ville Skinnari

Kansanedustaja Ville Skinnari (sd.) jätti maanantaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen huoltovarmuuden turvaamisesta.

– Kovien pakkasten aikana olemme sähkön tuotannossa tuonnin varassa. Näin ollen pienetkin poikkeamat sähkön saantiin naapurimaista voisivat johtaa ongelmiin sähkötehon riittävyydessä. Miten varaudumme siihen tilanteeseen, että tuontisähkön saannissa tulee ongelmia?

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan riski sähkönkulutuksen lyhytaikaisiin rajoituksiin on kasvanut.
– Kun kysyntä on noin 15 000 MW, sähkötehon enimmäistarjonta on noin 11 300 MW ja tehoreservit vain 300 MW. Sähkön tuonnilla pitää siis kattaa kulutuksesta noin 3 400 MW. Sähkön tuontiyhteydet ovat yhteensä 5 100 MW eli noin kolmanneksen kysynnästä.

Skinnari muistuttaa myös Ruotsin päätöksien vaikutuksista Suomeen.
– Ruotsista poistuu 2010-luvun loppuun mennessä neljän ydinvoimayksikön verran tuotantotehoa eli yhteensä 2 850 MW. Miten hallitus aikoo varmistaa, että Suomi ei ole jatkossa yhtä riippuvainen tuontisähköön sisältyvistä riskeistä?

Uusia investointeja tarvitaan

– Suomen huoltovarmuusjärjestelmä perustuu julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kumppanuuteen.  Suomen huoltovarmuuden kannalta on huolestuttavaa, että energia-alan yhteistuotantolaitoksien investointeja on lykätty, laitoksien kunto on rapautunut ja varavoimalat on tehty kannattamattomaksi ilman, että korvaavaa tuotantoa olisi rakennettu tilalle. Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä Suomen energia-alan tuotantolaitosten kapasiteetin varmistamiseksi myös poikkeustilanteissa?Skinnarin mukaan tuulivoima ei ole ratkaisu tammikuun pakkasilla.

– Sähkömarkkinoille on tuotu erilaisten tukien avulla paljon uutta tuotantoa – erityisesti tuulivoimaa. Ylitarjonta pitää keskimääräiset sähkön tukkuhinnat alhaisina. Tuulivoimalla ei kuitenkaan voi tuottaa sähkötehoa silloin, kun sitä tarvitaan. Miten hallitus aikoo edesauttaa huoltovarmuuden kannalta tärkeitä uusia investointeja?