Skinnari hallitukselle: Matkailun ja teollisuuden yhteinen kasvupotentiaali pitää hyödyntää – koko Suomen on päästävä mukaan eurooppalaiseen liikenneverkkoon

Ajankohtaista 13:43

Ville Skinnari

Kemissä tänään eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokousta pitäneen SDP:n puoluejohto korosti teollisuuden ja matkailun yhteisen näkemyksen merkitystä. Matkailuun liittyvää valtavaa viennin kasvupotentiaalia ei ole varaa menettää. Matkailun kokonaiskysyntä Suomessa on 14 miljardia ja matkailuelinkeinot työllistävät 140 000 ihmistä. Suomessa alalla on mahdollisuuksia kasvaa jopa 20 miljardiin vuoteen 2025 mennessä.

– Nyt tarvitaan valtiolta rohkeaa ja aktiivista roolia. Suomen on oltava mukana pidemmän aikavälin väyläratkaisuissa, kun Euroopan Unioni linjaa vuoden 2023 väylärahoitusta. Eurooppalaisen liikenteen runkoverkon (TEN-T) on katettava koko Suomi. Sipilän hallituksen on myös huolehdittava, että pohjoisen teollisuudelle tärkeä kuljetustuki säilyy jatkossakin. Meidän tulee myös tiivistää yhteistyötä Ruotsin kanssa. Erityisesti Luleån yhteyksien kehittäminen on tärkeää Kemi-Tornion lisäksi myös Oululle, toteaa SDP:n kansanedustaja, yrittäjätaustainen Ville Skinnari.

– Suomen on oltava rohkea matkailualan kehittämisessä, mutta myös arvioidessaan jo tehtyjä linjauksia. Esimerkiksi Tenojoen tilanne on tällä hetkellä vaikea. Pienyrittäjien kesä on ollut katastrofaalinen ja yrityksiä uhkaa jopa konkurssi. Tilanteen selkeyttämiseksi kalastussopimus on neuvoteltava Norjan kanssa uudelleen.