Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sivistysvaliokunnan sd-jäsenet: Suomalaisten korkean koulutustason merkitys korostuu turvallisuusympäristön muutoksessa

Ajankohtaista 14:23

Eduskunnan sivistysvaliokunnan sd-jäsenet toteavat, että Suomella on hyvät valmiudet toimia Euroopan muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Sivistysvaliokunta antoi tänään lausuntonsa ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksesta.

Sivistyspalveluilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta. Suomalaisten korkea koulutustaso ja osaaminen tukee monella tapaa selviytymistä myös poikkeusoloissa. Osaamisen ylläpitäminen ja vahvistaminen edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä työtä. 

– Kansalaisten medialukutaito on keskeistä informaatiovaikuttamisen torjunnassa. On tärkeää, että kansalaiset tunnistavat dis- ja misinformaation, erilaisia manipulaatioita ja vaikuttamispyrkimyksiä. Informaatiovaikuttamisen välineet muuttuvat jatkuvasti, joten mediataitoja edistävää ohjausta ja tukea tulee päivittää ja resursoida jatkuvasti. Tässä on oppilaitoksilla, opettajilla ja muulla kasvatushenkilöstöllä huoltajien lisäksi keskeinen rooli. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota erityisesti aikuisten medialukutaidon kehittämiseen, sillä nimenomaan aikuisille suunnattua mediakasvatusta on Suomessa vähän, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) sanoo.

– Opettajat ja muu kasvatus- ja koulutusalan henkilöstö on avainasemassa turvallisuustunteen lisäämisessä, koska he tavoittavat kaikki oppijat varhaiskasvatuksesta aikuisoppilaitoksiin. Opettajien osaamisen kehittämisestä ja ajantasaisesta tutkimustiedosta pedagogisen osaamisen varmistamiseksi on huolehdittava. Päiväkodeissa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa on oltava myös riittävästi resursoitu johtamisjärjestelmä ja rehtoreilla ja muilla esihenkilöillä tulee olla valmiudet myös turvallisuusjohtamiseen, kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd.) toteaa.

– Henkisen kriisinsietokyvyn ja sisäisen turvallisuuden kannalta kansalaistoiminta, kulttuuri ja esimerkiksi kirjastot ovat keskeisessä asemassa. Kulttuurin ja taiteen sekä liikunnan ja urheilun toimintamahdollisuudet tulee turvata kaikissa olosuhteissa, koska näin taataan riittävä henkinen huoltovarmuus, kansanedustaja Marko Asell (sd.) korostaa.

– Lasten oikeuksien turvaaminen on oltava yhteiskunnan ydintoimintoja myös kriisiaikana. Selonteossa asiaa onkin painotettu esimerkiksi Ukrainasta sotaa pakenevien lasten osalta. Opetus- ja kasvatuspalveluiden lisäresursointiin on kiinnitettävä huomiota. Maahanmuuttajien koulutuksen pulmiin, kuten valmistavaan opetukseen ja S2-opetuksen laatuun ja laajuuteen sekä kotouttamiskoulutukseen on haettava pysyviä ratkaisuja. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota yksin maahan saapuneiden lasten haavoittuvaa asemaan, kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) painottaa.