Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sivistysvaliokunnan demarit: Mentorointi osaksi opettajan työuraa

Ajankohtaista 16:19

SDP:n sivistysvaliokunnan kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta, Jukka Gustafsson, Anneli Kiljunen ja Marko Asell haluavat saada mentoroinnin osaksi opettajan työuraa. He ovat tänään jättäneet kirjallisen kysymyksen aiheesta.

– Suomalainen opettajankoulutus on korkeatasoista. Opettajankoulutuksen harjoittelujaksoja on kuitenkin vähennetty, jolloin aikaa ei välttämättä jää muuhun kuin pedagogiikan ja oppilaan tuntemuksen kasvattamiseen. Opettajan työuran alussa muodostuu se osaamisperusta, jossa opinnoissa omaksuttu teoria ja arjen käytännöt kohtaavat. Vastavalmistuneelle opettajalle työelämään siirtyminen on hyvin usein kuormittava ja yllättäväkin kokemus, valiokunnan jäsenet huomauttavat.

Tutkimusten mukaan opettajat kokevat alkuvaiheen aikana työnkuvansa usein hyvin raskaaksi, mikä lisää stressin ja väsymyksen määrää ja hankaloittaa työssä suoriutumista. Peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen välissä on kuilu uransa alussa olevien opettajien saattamisessa ammattiinsa.

– Lähtökohtana tulisi olla, että peruskoulutus ja sen jälkeinen ammatillinen kasvaminen opettajan työssä muodostavat saumattoman jatkumon. Ensimmäiset viisi vuotta uralla ratkaisevat sen, jääkö korkeasti koulutettu opettaja opettajan ammattiin. Vastavalmistuneiden perehdyttäminen ja mentorointi tukevat opettajan ammattiin sukeltamista ja edistävät jaksamista sekä työssä pysymistä, kansanedustajat toteavat.

Työterveyslaitoksen laajan kunta-alan työntekijöiden työhyvinvointia selvittävän Kunta10 -kyselyn tulokset opettajien työssäjaksamisesta ovat huolestuttavia. Vuonna 2014 reilu kolmannes luokanopettajista koki työmääränsä lisääntyneen yli sietokyvyn. Vuosina 2016 ja 2018 näin koki jo yli puolet kyselyyn vastanneista luokanopettajista. Samalla aikavälillä niiden opettajien, jotka kokivat työssä tapahtuneet muutokset negatiivisina, osuus kasvoi reilusta kolmanneksesta lähes puoleen.

– Mentorointi kehittää vastavalmistuneen osaamista ja auttaa ymmärtämään, mitä työelämässä pitää osata. Samalla tunnistetaan vahvemmin vastavalmistuneen osaaminen työyhteisössä ammatillisena rikkautena. Mentorointi motivoi vastavalmistunutta jatkamaan ammatillista kehittymistään. Se on suunniteltua ja pitkäkestoista, millä edistetään vastavalmistuneen opettajan oppimista ja kehitystä yksilöllisesti ja ryhmätyöskentelyllä, kansanedustajat kertovat.