Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sirpa Paatero: ryhmäpuhe 24.11.2011 kehykset vv 2012-2015

Ajankohtaista 14:32

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012–2015

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 24.11.2011

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero


Arvoisa puhemies!

Hallitusvaihdoksen ja sosialidemokraattien hallitukseen tulon myötä moni asia muuttui. Työllisyys ja oikeudenmukaisuus ovat nyt hallituksen politiikan keskiössä. Julkista taloutta tasapainotetaan jo heti ensimmäisessä budjetissa. Samalla lisätään kuitenkin voimavaroja köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Talouskasvua vauhditetaan, työllisyyttä edistetään ja kilpailukykyä vahvistetaan.

Sosialidemokraattien paluu hallitukseen merkitsi myös sopimusyhteiskunnan paluuta. Raamiratkaisu työmarkkinoilla vahvistaa syntyessään kilpailukykyä ja talouden ennustettavuutta sekä työllisyyttä ja ostovoiman kehitystä. Liittojen osalta juuri tänään on ratkaiseva päivä. Toivottavasti ratkaisu syntyy. Hallituksen panos raamisopimuksen syntymisessä oli ratkaiseva. Siitä kiitos.

Sosialidemokraattien vaalien alla esittelemä työn ja oikeudenmukaisuuden sekä kestävän talouskasvun linja näkyy selkeänä myös valtiontalouden kehyksissä vuosille 2012 – 2015.

Kehyspäätöksessä hallituksen panostukset kasvuun, työllisyyteen ja julkisen talouden tervehdyttämiseen tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Koulutukseen ja osaamiseen panostetaan. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenojen tavoite pysyy 4 prosentin tasolla kokonaistuotantoon nähden. Työllisyyteen panostetaan monin eri tavoin. Yritysten toimintaa ja vientiä tuetaan.

Liikenneinvestoinnit ja perusparannustoimet tukevat liikennepoliittisten tavoitteiden ohella kasvua ja työllisyyttä. Perusturvaan ja palvelujen kehittämiseen suunnataan selkeitä lisäpanostuksia. Suomen tulevaisuudesta huolehditaan tarjoamalla 3kk sisällä yhteiskuntatakuun mukaisesti kaikille nuorille työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka.

Veropohjaa laajennetaan ja verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verottamisesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta. Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan useilla eri toimilla.

Kuntarakennetta pyritään uudistamaan siten, että kuntalaisille tärkeät lähipalvelut turvataan myös jatkossa. Julkisen talouden tehokkuutta edistetään toimivilla tietoliikennejärjestelmillä ja uudistamalla pelkäksi henkilöstön vähentämisohjelmaksi edellisellä kaudella muuttunut valtionhallinnon tuottavuusohjelma vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaksi.

Sosialidemokraatit ovat jo pitkään olleet huolissaan julkisten palvelujen ulkoistamisesta ja yksityistämisestä. Pelkäämämme ongelmat ovat nyt nousseet esiin monin tavoin. Nyt olisikin syytä tehdä kattava selvitys jo tehtyjen ulkoistusten taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista. Meillä ei ole varaa palvelujen saatavuuden ja laadun heikentämiseen eikä osaoptimointiin. Toivon että selvitystarve saa tukea myös muilta puolueilta.