Sirpa Paatero blogissaan: Nuohouksesta tulossa uusi taksiuudistus

Ajankohtaista 16:08

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansaedustaja Sirpa Paatero blogissaan: Nuohouksesta tulossa uusi taksiuudistus

Hallituksen taksiuudistuksen seuraukset ovat nyt nähtävissä ympäri maata. Taksien vapauttaminen markkinoille johti hintojen korotuksiin, monenlaisiin sekaannuksiin ja taksipalvelun saamisen heikkenemiseen eri alueilla. Hallitus noudatti samaa logiikkaa myös nuohouksen vapauttamisessa, myös uhat ovat samanlaiset. Kuinka taataan laadukas nuohouspalvelu tai ylipäänsä minkäänlainen palvelu harvaan asutuilla tai työläästi saavutettavilla alueilla, vaikkapa saaristossa? Aiemmin koordinoitu nuohous huolehti siitä, että myös haja-asutusalueilla saatiin nuohouspalveluja.

Hallituksen nuohouksen markkinamalli jättää jatkossa jokaisen savun itse hoidettavaksi oman nuohouksensa tilaamisen sekä valvonnan. Samalla, kun organisoimisvastuu poistuu pelastuslaitokselta, poistuu myös nuohoojien pätevyyden ja asuntokohtaisten suoritettujen nuohousten valvonta. Harvaan asutuilla alueilla nuohoojan hankkiminen voi vaikeutua, mikäli ammatinharjoittajat eivät ole kiinnostuneet työläämmistä alueista, jotka nyt ovat olleet osana kokonaissopimusta. Samalla luovutaan yhtenäisestä hinnoittelusta, jolloin vaikeammin saavutettavien kohteiden osalta on riski hintojen noususta.

Kun pätevyysvaatimuksen osoittavat ammattirekisterit puuttuvat, eikä nuohoojan osaamista voi varmistaa mitään kautta, ollaan riskialttiissa tilanteessa. Samalla nykyinen järjestelmä, jossa pelastuslaitos on pitänyt yllä tietoja nuohotuista kiinteistöistä, on loppumassa.

Nuohouksessa on kysymys turvallisuudesta, eikä sitä voi verrata kiinteistön muuhun huolto- ja korjaustoimintaan, koska nuohouksella pyritään ennalta ehkäisemään vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Hyvin hoidettu nuohoustoiminta vähentää onnettomuuksia ja säästää niin pelastustoimen kuin muidenkin tahojen, esim. vakuutusyhtiöiden kustannuksia. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n mukaan nuohousvelvoite näyttää monissa kiinteistöissä unohtuneen vapaan kilpailun alueilla, joilla nuohouksen toteumaprosentit ovat olleet 50-60 prosentin luokkaa, kun taas piirinuohousalueilla ne ovat olleet yli 80 %. Nuohouksen laiminlyöminen vaikuttaa paloturvallisuuteen erityisesti tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja ihmiset asuvat kodeissaan yhä pidempään. Monet asiantuntijat painottivat asian käsittelyssä, että turvallisuuden pitäisi olla uudistuksen tärkein lähtökohta. Nyt mentiin kuitenkin markkinat edellä.

SDP olisi jättänyt alueille päätäntävallan nuohousjärjestelmän valinnassa. Olisimme mahdollistaneet keinovaliokoimaan myös perinteisen piirinuohousjärjestelmän, jossa pelastuslaitos on päättänyt alueet eli nuohouspiirit, valinnut piirinuohoojat ja päättänyt nuohousmaksun suuruuden. Kysymys ei ole ollut monopolista, vaan alueellisesta toimivallasta järjestää nuohoustoiminta alueellisista lähtökohdista käsin mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Nuohousmaksu on ollut saman suuruinen niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Valitettavasti tässä on käymässä myös samoin kuin jätevesiasetuksessa eli erilaiset huijarit ovat lähteneet liikkeelle markkinoiden ”välttämättömiä” remontteja. Markkinat ovat hyvä renki, mutta yhteiskunnan velvollisuus on huolehtia turvallisuudesta.

Blogi löytyy myös osoitteesta http://sirpapaatero.net/nuohouksesta-tulossa-uusi-taksiuudistus/