Siltarumpupolitikoinnista koko maan kehittämiseen

Ajankohtaista 13:09

Liikenneratkaisuilla ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus koko maassa on turvattava. Lisäksi on luotava toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle sekä vahvistettava koko maan ja sen eri alueiden kilpailukykyä. Liikennepolitiikan pitää olla pitkäjänteistä, koko valtakunnan etua tukevaa, eikä sen pidä keskittyä siltarumpuihin, vaan kokonaisuuksiin.

– Sosialidemokraatit vaativat jo viime vaalikaudella, että Suomen liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä. Vuosikausien ajan sitä on tehty liian lyhyellä, vain yhden vaalikauden tähtäimellä. Se on ollut liian tempoilevaa ja kokonaiskuva on ollut puutteellinen, painotti Raimo Piirainen tänään eduskunnassa Liikennepoliittisen selonteon palautekeskustelussa.

Raideliikenne on tämän hallituksen toimesta nostettu vihdoinkin painopistealueeksi. Selonteko antaa suuntaviivat, miten lisätään rataverkon välityskykyä, toimintavarmuutta, täsmällisyyttä ja turvallisuutta.

Liikenneratkaisut luovat toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle ja sitä kautta suomalaisten hyvinvoinnille. Liikenneväylien lisäksi joukkoliikenteen kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista. Joukkoliikenteen ketjutukset on saatava toimiviksi ja myös laadun sekä hinnan tulee olla kilpailukykyisiä.