Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Siinä, missä tarvitaan viisautta, ei voimasta ole paljon apua

Ajankohtaista 11:46

Lähetekeskustelu valtioneuvoston tiedonannosta koskien kuntauudistusta
Ryhmäpuheenvuoro 6.6.2012 / Kansanedustaja Antti Lindtman

Kuntauudistus on nyt oikeilla ja viisailla raiteilla. Juna kulkee määrätietoisesti kohti pääteasemaa, vahvempaa kuntarakennetta. Nyt hyväksytty aikataulu mahdollistaa siinä pysymisen.

Hallituksen tiedonanto noudattaa sosialidemokraattien keskeisiä linjauksia. Nyt edetään:

–          Kuntavetoisesti. Hallitus etenee viisaasti vapaaehtoisten selvitysten pohjalta. Kunnille annetaan mahdollisuus hakea keskinäisellä yhteistyöllä omat vaihtoehtonsa. Selvitykset tehdään lähtien alhaalta ylös, ei ylhäältä alas.

–          Ilman pakkoa. Sosialidemokraatit ovat johdonmukaisesti vastustaneet pakkoliitoksia. Hallituksen linjaus ei pakkoa sisällä, eikä valtion toimivaltaa tässä asiassa laajenneta. Kriisikuntien osalta olemassa oleva käytäntö jatkuu ja tarkentuu hallitusohjelman mukaisesti.

–          Realistisen aikataulun puitteissa. Rakennelaki saatetaan voimaan perusteellisen kuulemiskierroksen ja eduskuntakäsittelyn pohjalta viimeistään 1.5.2013. Uudet kunnat aloittavat viimeistään vuonna 2017. Tämä antaa riittävästi aikaa hyvälle valmistelulle ja kuntien toimenpiteille.

–          Yhteistyötä korostaen. Kuntia kuullaan vastedeskin ja kuntien esittämät näkemykset tullaan huomioimaan mm. rakennelain ja sote-mallin jatkovalmistelussa.

Arvoisa puhemies,

Kuntauudistus on kokonaisuus, jolla varmistetaan, että jokainen meistä saa asuinpaikastaan riippumatta yhtäläiset oikeudet laadukkaisiin palveluihin, kehittyvään elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä kansalaisvaikuttamiseen.

Nyt on kysymys meidän kaikkien perusoikeuksista. Siitä, että hyvinvointiyhteiskuntamme kestää isältä pojalle. Meille kaikille on selvää, että esimerkiksi nykyisillä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteilla ei voida jatkaa. Nykytilanteessa se, missä kunnassa satut asumaan, vaikuttaa liikaa saamasi palvelun laatuun. Noin kolme neljästä suomalaisesta asuu alueella, jossa pääsy terveyskeskuslääkärin luokse kestää yli kaksi viikkoa. Tämä ei ole oikein. Tämänkin vuoksi uudistusta tarvitaan.

Haluamme vahvistaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia säätämällä uuden kuntalain. Lisäksi kuntien itsenäisyyttä myös talouden osalta on tuettava rahoitus- ja valtionosuusuudistuksella.  Alueiden erityispiirteet on otettava huomioon. Esimerkiksi Helsingin seutu ansaitsee oman erityisratkaisunsa. Hallituksen linjaus, että tällä metropolialueella tarvitaan kuntarakenteen uudistuksen lisäksi metropolihallintoa, on edistyksellinen ja vastuullinen.

Ärade herr talman!

Det är bra att reformen görs utan tvång, i en realistisk tidtabell och att kommunerna nu själv har kollen. Vi vill stärka kommunernas livskraft och på verkningsmöjligheter det här sker bland annat genom statsandelsreformen och med förnyandet av kommunlagen. Att metropolområdet får en sädlösning är mycket välkommet.

Arvoisa puhemies!

Tämä uudistus menee sekä kauaskantoisuudessaan, että merkittävyydessään ohi lyhytnäköisen hallitus-oppositioasetelman. Uudistuksessa koko eduskunnalla ja kaikilla puolueilla, myös kuntatasolla, on keskeinen rooli tästä eteenpäin. Olen erittäin iloinen siitä, että kuntauudistuskeskustelussa myös oppositio on ollut koko ajan erittäin aktiivinen. Eduskunta pääsee tässäkin vaiheessa ottamaan kantaa uudistuksen etenemiseen.

Arvoisa puhemies!

Tulevaisuuden vahvoilla peruskunnilla, joiden toiminta perustuu elinvoimaiseen kuntarakenteeseen ja alueiden hyvinvoinnin kasvattamiseen, on nykyistä vahvemmat ja leveämmät hartiat. Tämä helpottaa kustannusten hallintaa eikä vahva kunta ole myöskään niin haavoittuvainen talouden satunnaisille vaihteluille.

Jos kunnalla on leveät hartiat, se pystyy myös pitämään paremmin huolta työntekijöistään sekä kannustamaan ja kehittämään työntekijöiden osaamista. Haluamme, että kuntatyöntekijät voivat hyvin ja että heidän työtään arvostetaan. Siksi työntekijöiden työsuhdeturvan pitäminen entisellä tasolla oli meille sosialidemokraateille tärkeä linjaus.

Suuremmat toimijat pärjäävät paremmin palvelumarkkinoilla. Palveluiden hiipivä amerikkalaistuminen on kerta kaikkiaan pysäytettävä ja yksityistämistä hillittävä. Terveyskeskukset, koulut, neuvolat ja vanhusten palvelutalot ovat meitä ihmisiä varten, eivät bisneksen tekoa varten.

Arvoisa puhemies!

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on olennainen osa kuntauudistusta. Byrokratiaa ja hoitoketjujen turhia portaita on vähennettävä. On oikein, että painopiste siirretään peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Uudistusta lähdetään nyt toteuttamaan alueiden erityispiirteet huomioiden. Alue alueelta selvitetään, miten siellä turvataan lähipalvelut, esimerkiksi lääkärien ja hoitajien saaminen terveyskeskuksiin. Arjen palveluiden toimivuus pitää olla lähtökohtana koko uudistukselle.

Arvoisa puhemies,

Kuntauudistuksen teemme me kaikki itse, valitsemiemme kuntapäättäjien kautta. Tässä valtioneuvoston tiedonannossa on siihen työhön saatu sovittua erinomaiset raamit. Nyt käytännön työ siirtyy kuntatasolle, jossa kunkin alueen paras asiantuntemus sijaitsee. Me sosialidemokraatit luotamme kuntapäättäjiin.