Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:s riksdagsgrupp: Säkerhet och välbefinnande i vardagen ska tryggas vid budgetmanglingen

Ajankohtaista 15:49

I budgeten måste man särskilt beakta medborgarnas behov av en trygg vardag. Det fastställde den socialdemokratiska riksdagsgruppen vid sitt sommarmöte. I synnerhet tryggandet av välfärdstjänsterna och polisens resurser ska säkerställas.

Välfärd, omsorg och funktionsförmåga ska främjas

Coronapandemin har orsakat en välfärdsskuld som berör särskilt barn och unga. Det är av största vikt att välfärdsskulden avvecklas.

De vårdköer inom primärvården som coronapandemin förlängt måste åtgärdas och vårdgarantin skärpas för att medborgarna ska få vård. Det förebyggande arbetet måste intensifieras. Finansieringen av mentalvårds- och missbrukartjänster behöver också tryggas vid budgetmanglingen.

Förverkligande av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen ska tryggas. Det ska säkerställas att hemvården och de tjänster som upprätthåller de äldres funktionsförmåga är tillräckliga och att utkomsten räcker till.

Bristen på yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården ska åtgärdas med målmedvetna utbildningsåtgärder. Personalens arbetsförhållanden behöver också förbättras.

Säkerhet i vardagen för finländarna tryggas genom att polisen har tillräckliga resurser som baserar sig på programmet för den inre säkerheten.

Penningspelsverksamhetens snabbt minskade avkastning får inte leda till en nedmontering av den viktiga verksamhet som aktörerna inom tredje sektorn bedriver. Lösningar måste hittas för att kompensera för den minskade avkastningen. I social- och hälsovårdsreformen måste man inom varje välfärdsområde garantera verksamhetsförutsättningarna för tredje sektorn.

Hållbar ekonomisk tillväxt, välfärd och sysselsättning ska främjas

Vid budgetmanglingen ska det fattas beslut som främjar välfärd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning på ett klimathållbart sätt.

Målet för den ekonomiska politiken måste vara en hållbar och långvarig ekonomisk tillväxt på över tre procent och en stark utveckling av sysselsättningsgraden. Förutsättningarna för ekonomisk tillväxt måste förbättras genom ökad produktivitet.

En effektiv användning av Europeiska unionens återhämtningsfond måste stödja sysselsättningen, tillväxten och en rättvis klimatpolitik.

Skyddet av klimatet gör det möjligt att skapa arbete och välfärd i Finland. Målmedvetna klimatåtgärder behövs i enlighet med regeringsprogrammet inom alla sektorer, bland annat genom att inleda stöd för elektrifiering av trafiken.

Genom kompetens stärks sysselsättningen och tillväxtförutsättningarna

En höjning av sysselsättningsgraden förutsätter en höjning av kompetensnivån. Utbildning, kontinuerligt lärande och kompetensutveckling under hela arbetslivet är ett hållbart och socialt rättvist sätt att stärka sysselsättningen. Riktade utbildningsåtgärder måste snabbt åtgärda sektorspecifika problem med tillgången på arbetskraft.

Utvidgningen av läroplikten och förverkligandet av det avgiftsfria andra stadiet fortsätter. Antalet nybörjarplatser vid högskolorna ska öka och den finansiering som behövs för detta måste tryggas. En tillräcklig finansieringsnivå för Finlands Akademi ska säkerställas.

De skador som coronan förorsakat kultur-, evenemangs- och kreativa branscherna ska korrigeras, samt sysselsättningen och den ekonomiska potentialen inom dessa branscher utnyttjas.

Vid sitt möte fastställde riksdagsgruppen också att Finland ska ha beredskap att vara en del av det internationella samfundet.