SDP:n Werning: Työvelvoitteen käyttöönotto vasta viimeisenä keinona

Ajankohtaista 12:20

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää aiheellisena terveydenhuoltoalan työvelvoitteen käyttöönottoa.

Terveydenhuoltoalaa koskeva työvelvoite voidaan ottaa käyttöön silloin, kun on kyse laajalle levinneen taudin aiheuttamasta poikkeusolosta.

– Tämä Suomessa vallitseva koronaepidemiasta aiheutunut tilanne on juuri tällainen, Werning toteaa.

Eduskunta päätti myöhään perjantai-iltana toimia valtioneuvoston aiemmin tällä viikolla antaman asetuksen mukaisesti ja käyttöönottoasetus aktivoitiin. Asetus on voimassa 26.3.-13.4.2020 koko Suomessa.

– Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että töihin voidaan kutsua sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulututusta, toimivat alalla ja jotka ovat täyttäneet 18, mutta eivät ole vielä yli 67- vuotiaita. Työmääräys voidaan antaa enintään kahdeksi viikoksi ja se on uusittavissa vain kerran, Werning sanoo.

Tämän poikkeavan työvelvoitteen käyttöönoton tarkoitus on turvata koronavirusepidemian hoitamiseksi ja väestön terveyden ja hengen suojelemiseksi riittävä terveydenhoitohenkilökunnan saatavuus. Ennen työmääräyksen antamista TE-toimisto selvittää työvelvollisuuden mahdollisuudet ottaa työ vastaan. Tähän vaikuttavat esimerkiksi ikä, terveydentila, osaaminen ja muut tehtävään liittyvät rajoitukset.

– On hyvä muistuttaa siitä, että valmiuslaissa säädetään työvelvollisuuden antamisen rajoituksista ja huomioon otettavista seikoista. Työmääräys annetaan yksilöllisen harkinnan perusteella ja aina työvelvollista kuullen, Werning sanoo.

Työvelvollisuuden käyttäminen on kuitenkin viimeinen keino terveydenhuollon resurssien turvaamiseksi. Ensisijaisia keinoja ovat jo aktivoidut valmiuslainmukaiset kiireettömän hoidon järjestämisen määräaikojen joustot, työaika- ja vuosilomalain säännösten joustot sekä lisähenkilöstön vapaaehtoinen rekrytointi ja ostopalvelut.

Werning huomauttaa, että vaikka Suomessa ei vielä tällä hetkellä ole hälyttävä tila henkilöstön määrän suhteen, on kuitenkin ehdottoman tärkeää, että tässä on toimittu etupainotteisesti.

– Mikäli terveydenhuollon yksiköissä työntekijöitä sairastuu ja hoidettavien määrä on suuri, niin tarvitaan osaajia hoitamaan potilaita tämän kriisin keskellä parhaalla mahdollisella tavalla. On merkityksellistä, että tämän työvelvoitteen käyttöönotto on viivytyksettä mahdollista, jos tällaiseen ei toivottuun tilanteeseen ajaudutaan. Tämä on äärimmäinen toimenpide, jolla turvataan yksiköiden toimintakyky, Werning painottaa.