Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n visio EU:n ja EMU:n kehittämiseksi

Ohjelmatyö 15:29

Koivut

Työllisyys, hyvinvointi ja ihminen keskiöön


SDP julkaisi 19.10.2017 linjauksensa EU:n ja EMU:n kehittämisestä ja unionin sosiaalisen ulottuvuuden tulevaisuudesta. Visiota tarvitaan, sillä Euroopan unioni on suurten ratkaisujen edessä. SDP painottaa, että EU-yhteistyö nauttii kansalaisten tukea vain, kun se lisää kaikille hyvinvointia ja turvallisuutta ja vähentää eriarvoisuutta.

Sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen tulee toimia Suomen toiminnan punaisena lankana niin hallituksen kantoja muodostettaessa kuin EU-puheenjohtajuuskauden agendaa määritettäessä. Suomella on paikka vaikuttaa, mutta Sipilän hallitukselta puuttuu näkemys ja toimintakyky.

– Sipilän hallituksen EU-politiikka on ollut kunnianhimotonta ja siitä on puuttunut visio. Suomen paikka on EU:n eturivissä aktiivisen vaikuttajan roolissa ja haluamme palauttaa Suomen siihen rooliin. Vain siten voimme vaikuttaa EU:n suuntaan ja tulevaisuuteen, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

EU:n komission esitykset Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi ovat oikeansuuntaisia ja niistä on toteutettava aloitteet koskien perhevapaita, työsuhteen vähimmäisehtoja, nollatuntisopimusten kieltoa ja sosiaaliturvan ulottamista nykyistä useammille työntekijäryhmille, kuten itsensä työllistäjille. Näiden toteutumiseksi tarvitaan nykyistä vahvempaa EU-tason koordinaatiota.

Eurooppa-työryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen mukaan sosiaalinen Eurooppa on huomioitava nykyistä paremmin.

– Tarvitaan selkeä muutos. SDP:n tavoite on EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen konkreettisin toimin, jotta EU:n oikeutus kansalaisten keskuudessa vahvistuu. Ihmisen on oltava keskiössä, Tuppurainen sanoo.

EMU:n sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava tukemaan työllisyyttä ja hyvinvointia jäsenmaissa. Toimiva euroalue ja sosiaalinen hyvinvointi käyvät käsi kädessä. Avain molempiin on eurooppalaisen ohjausjakson parempi toimivuus, jossa keskeistä on vähentää kriteerien suhdanteita vahvistavia elementtejä sekä painottaa sosiaalisiaindikaattoreita, joiden on oltava samalla viivalla taloudellisten tavoitteiden kanssa ja joiden rikkomisesta tulee seurata sanktiomenettely. Indikaattoreihin tulee lisätä muun muassa vähimmäisturvan riittävyys, palvelujen saatavuus, lapsiköyhyys, asunnottomuus ja sukupuolten tasa-arvo.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm haluaa Suomelle selkeän linjan rahoituskehysneuvotteluihin.

Linjassa sosiaalisen ulottuvuuden kanssa tulee budjetissa painottaa sosiaalisten standardien nostamista ja sosiaalisten erojen kaventamista.

– Menojen painotukset on tulevalla rahoituskehyskaudella vihdoinmääritettävä politiikkatoimien vaikuttavuuden ja eurooppalaisen lisäarvon kautta. On löydettävä rahoituskokonaisuus, joka palvelee niin Suomen kansallista intressiä kuin vastaa EU:n kansalaisten tarpeisiin ja huoliin tässä ajassa., Rönnholm sanoo.

Tutustu SDP:n visioon EU:n ja Emun kehittämiseksi