SDP:n Viljanen: Tuore hallitusohjelma suojelee kaikkein haavoittuvimpia

Ajankohtaista 17:14

Kansanedustaja Heidi Viljanen kiittää hallitusohjelmaan kirjattua linjausta lakisääteisestä lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksesta.

Vetosin ennen vaaleja kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevien lapsien puolesta. Lastensuojelu on maassamme ajautunut vakavaan kriisiin aliresurssoinnin takia. Ylikuormitetut työntekijät kamppailevat liian suurien asiakasmäärien kanssa, josta johtuen moni lapsi ja nuori jää ilman riittävää apua. Julkisuuteen nousseet traagiset tapahtumat ovat ikävä kyllä vain jäävuoren huippu. Sosiaalityöntekijänä tiedän miten vaikeaan tilanteeseen sekä työntekijät että lastensuojelun asiakkaat ovat ajautuneet. 

Useat selvitykset todistavat, että sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat liian suuria, työntekijöiden vaihtuvuus yleistä ja sijaisista on huutava pula. Myös työn organisoinnissa ja johtamisessa on puutteita. Työn kuorma on kohtuuton, jolloin vain välttämätön työ pystytään tekemään. Pahimmillaan asiakkaita voi vastuusosiaalityöntekijää kohden olla jopa 80.

Tilanne on ollut kestämätön, ja siksi olen erittäin ilahtunut, että uusi hallitus on ohjelmassaan tarttumassa ongelmaan. Riittävä henkilöstömitoitus kirjataan jatkossa lakiin siten, että vuonna 2022 työntekijää kohden saa olla enintään 35 asiakasta. Vähimmäishenkilöstömitoitus säädetään asteittain kiristyväksi niin että lopulta mitoitus on 30 asiakasta työntekijää kohden. Lisäksi hallitusohjelmassa parannetaan erityistä tukea tarvitsevien moniammatillisia palveluita ja edistetään eri alojen ammattilaisten yhteistyöhön perustuvaa tiimimallia lastensuojelussa. Päihdeäitien ja päihdeperheiden riittävät palvelut ja kuntoutus turvataan ja turvakotipalveluiden saatavuutta parannetaan kohti Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa.

Myös varhaiskasvatuksen yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen pienentäminen ja kokoaikaisen subjektiivisen varhaiskasvatuksen palauttaminen on tärkeä panostus lasten tulevaisuuteen.

Yhteiskunnan arvot mitataan siinä, miten kohtelemme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Uusi hallitusohjelma on iso askel eteenpäin kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilanteen parantamiseksi