SDP:n Viljanen: Koronakriisistä selviäminen vaatii paitsi rahaa myös yhteistyötä

Ajankohtaista 13:53

– Suomi on vakavan kriisin edessä koronaviruksen vuoksi ja erityisen kovasti tämä tilanne iskee talouteen ja yrityksiin. Useita yrityksiä uhkaa konkurssi, mistä syystä myös monen suomalaisen työpaikka on vaarassa. Siksi meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen, jotta pääsemme koronakriisin yli ja pystymme turvaamaan ihmisten toimeentulon ja työpaikat, toteaa SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen.

Sanna Marinin (sd) hallitus on tänään kertonut laajoista toimista, jotta tilanteessa kärsiviä pystytään auttamaan. Kokonaisuus on hyvin mittava, aiemmin esitettyjen toimien kanssa yhteenlaskettuna arviolta 15 miljardin euron arvoinen. Tänään esiteltiin kolme kokonaisuutta kriisiin vastaamiseksi: lisätalousarvio, työpaikkoja ja toimeentuloa turvaavat toimet yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä yritysten rahoituksen turvaamistoimet ja suorat yritystukitoimet.

Työmarkkinajärjestöt esittelivät aiemmin viikolla maan hallitukselle nopealla aikataululla esityksen toimista, joilla pyritään helpottamaan yritysten tilannetta koronakriisissä vaikeaan tilanteeseen sopeutumiseksi. Lisäksi tarkoitus on turvata etenkin niiden ihmisten toimeentuloa, jotka joutuvat lomautetuksi tai menettävät työpaikkansa. Hallituksen tämänpäiväiset päätökset tähtäävät paitsi näiden työmarkkinajärjestöjen esitysten toteuttamiseen myös laajemminkin yrittäjien toimeentulon turvaamiseen.

– Lisäksi on hienoa huomata, että esitetyissä toimissa huomioidaan myös yrittäjien henkinen hyvinvointi ja huolien kuuntelu siten, että rahoitusta ohjataan Talousapu -neuvontapalvelun toiminnan vahvistamiseen. Tämä tilanne on uusi ja raskas, minkä vuoksi oikea-aikaisen avun antaminen on ensiarvoisen tärkeää, Viljanen sanoo.

Koska kriisi on laaja, täytyy toimienkin ulottua koskemaan kaikkia vaikeuksissa olevia. Hallitus päätti esimerkiksi siitä, että työttömyysturva laajenee koskemaan väliaikaisesti myös yrittäjiä ja freelancereita. Lisäksi työttömyysturvan tasoa parannetaan väliaikaisesti poistamalla työttömyyden alun viisi omavastuupäivää. Näiden toimien lisäksi lisätalousarviossa tuetaan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta kriittisiä toimia antamalla lisärahoitusta esimerkiksi poliisien toimintaan, pelastuslaitosten toimintaan ja Huoltovarmuuskeskuksen materiaalihankintoihin.

Vaikka tilanne on kaikin puolin erittäin vaikea, on Viljanen tyytyväinen siihen, millaiseen yhteistyöhön pystytään.

– Olen voinut olla ylpeä siitä, kuinka vahvaan ja rakentavaan yhteistyöhön pystytään eri toimijoiden kanssa. Tällaisen kriisin keskellä on pystytty tekemään päätöksiä yhteisen hyvän takia. Tällaista yhteistyötä me tarvitsemme, jotta tästä vaikeasta tilanteesta selvitään, yhdessä ja entistä vahvempina.