Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Viljanen kiittelee periaatepäätöstä: aluepolitiikka on tuotu 2020-luvulle

Ajankohtaista 14:22

SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Heidi Viljanen pitää merkittävänä valtioneuvoston tänään tekemää periaatepäätöstä monipaikkaisuuden edistämisestä sekä suunnitelmaa valtion palveluiden sijoittumisesta.

– On hyvä, että koronapandemian opit käytetään hyödyksi nyt. Etätyö ja digitaaliset palvelut ovat tulleet arkeemme pysyvästi ja tämä luo monenlaisia uusia mahdollisuuksia, joilla voidaan vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta ja valtion kilpailukykyä työnantajana samalla kun edistetään monipaikkaista työtä, opiskelua ja asumista, toteaa Viljanen.

Viljanen huomauttaa, että uudessa monipaikkaisuuden mahdollistavassa maailmassa tarvitaan kokonaisnäkemystä siitä, miten uudenlaisia palveluja kehitetään ja miten niiden keskiöön saadaan ihmislähtöisyys.

– Digitaalisella asioinnilla on paikkansa, mutta myös käyntiasioinnin mahdollisuudesta on tärkeä huolehtia, huomauttaa Viljanen.

Viljanen korostaa, että kunnilla on muutenkin iso merkitys monipaikkaisuuden kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

– Kunnat voisivat tarjota etätyöskentelyyn esimerkiksi laadukkaita yhteiskäyttötiloja, joissa onnistuisi etätyöläisellä niin hiljainen työskentely kuin videoneuvottelukin. Samalla voisi syntyä uusia verkostoja ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Viljanen muistuttaa, että keskiössä jatkotyössä on toimivat ja turvalliset tietoverkot.

– Nyt tulee voimakkaasti edistää viestintäverkkoinfrastruktuurin alueellista ja laadullista kehitystä. Kattavien ja toimivien viestintäyhteyksien avulla mahdollistetaan niin työhön, opiskeluun kuin vapaa-aikaankin liittyvä asiointi ja palvelut paikkariippumattomasti.

Viljanen muistuttaa myös, että monipaikkainen työ on myös ilmastopolitiikkaa, kun tilatarpeet ja energiankulutus vähenee.

– Asia, missä monipaikkaisuuden ja digitalisaation edistämisessä pitää käyttää suurta harkintaa on koulutus. Korona-aikana olemme nähneet, että lähiopetuksen merkitys oppimiseen ja hyvinvointiin on valtava. Joskus voi kuitenkin olla paikallaan hyödyntää digitalisaatiota pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ja näin mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumaton koulutus ja opiskelu.