Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sdp:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari vappupuheessaan: Infrainvestoinnit ovat yksi Suomen tärkeimmistä tulevaisuusinvestoinneista

Ajankohtaista 13:15

Suomi tarvitsee konaisvaltaisen infraohjelman vuoteen 2030 saakka. SDP haluaa panostaa raideliikenteen kehittämiseen suunnitelmallisesti pitkällä aikavälillä. Infrainvestoinnit ovat yksi Suomen tärkeimmistä tulevaisuusinvestoinneista osaamisen ohella. Tulemme luomaan selkeän ja konkreettisen polun infrainvestoinneille vuoteen 2030 saakka, sanoi SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari vappupuheessaan Hämeenlinnassa.

– Väyläverkkomme ovat kärsineet asetettuihin tavoitteisiin nähden jo kauan riittämättömistä investoinneista sekä suuremman vision puutteesta. Kaupunkien välimatkoja on nopeiden ja joustavien matkaketjujen avulla mahdollista supistaa ja näin luoda kansainvälisen kilpailun sekä talouskasvun tueksi laajempia työssäkäyntialueita, sanoi Skinnari.

– Tavoitteena tulee olla nykyisten raideliikenteen runkoverkkojen suunnitelmallinen ja vaiheittainen kehittäminen vähintään kaksiraiteiseksi sekä maantieverkoston tärkeimpien runkoväylien nelikaistaiseksi. Meidän pitää pystyä vastamaan kysymykseen, mitä Suomi todella tarvitsee vuoteen 2030 mennessä. Valtion Kehittämisyhtiö VAKE:n sekä infrayhtiöiden ja hankekohtaisten toimijoiden roolia uuden liikenneinfran synnyttämisessä tulee arvioida lähiaikoina alkavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, sanoi Skinnari.

– Erityisesti päärata on koko Suomen raideliikenteen pääverisuoni ja siihen pitää panostaa sen mukaisesti. Päärata tarvitsee kestävän ja tarpeeksi moniraiteisen ratkaisun tulevaisuudelle. Pitää myös muistaa, että lentoradan rakentaminen tukee tiiviisti pääradan liikenteen kehittämistä. Uudet hankkeet priorisoidaan niiden aidon kilpailukyvyllisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden perusteella. Myös kaupunkien mahdollisuus olla mukana tärkeissä liikenneinfrahankkeita toteuttavassa hankeyhtiössä selvitetään, totesi Skinnari.

– Suomi on osa Euroopan unionia. EU mahdollistaa Suomelle oman liikenneverkon ja infrapolitiikan pitkän aikavälin investointeja ja rahoitusta. Koko Suomen on päästävä mukaan eurooppalaiseen liikenneverkkoon. Eurooppalaisen liikenteen runkoverkon – TEN-T:n – on katettava koko Suomi, sanoi Skinnari.