Sdp:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari vappupuheessaan: Infrainvestoinnit ovat yksi Suomen tärkeimmistä tulevaisuusinvestoinneista

Ajankohtaista 13:15

Suomi tarvitsee konaisvaltaisen infraohjelman vuoteen 2030 saakka. SDP haluaa panostaa raideliikenteen kehittämiseen suunnitelmallisesti pitkällä aikavälillä. Infrainvestoinnit ovat yksi Suomen tärkeimmistä tulevaisuusinvestoinneista osaamisen ohella. Tulemme luomaan selkeän ja konkreettisen polun infrainvestoinneille vuoteen 2030 saakka, sanoi SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari vappupuheessaan Hämeenlinnassa.

– Väyläverkkomme ovat kärsineet asetettuihin tavoitteisiin nähden jo kauan riittämättömistä investoinneista sekä suuremman vision puutteesta. Kaupunkien välimatkoja on nopeiden ja joustavien matkaketjujen avulla mahdollista supistaa ja näin luoda kansainvälisen kilpailun sekä talouskasvun tueksi laajempia työssäkäyntialueita, sanoi Skinnari.

– Tavoitteena tulee olla nykyisten raideliikenteen runkoverkkojen suunnitelmallinen ja vaiheittainen kehittäminen vähintään kaksiraiteiseksi sekä maantieverkoston tärkeimpien runkoväylien nelikaistaiseksi. Meidän pitää pystyä vastamaan kysymykseen, mitä Suomi todella tarvitsee vuoteen 2030 mennessä. Valtion Kehittämisyhtiö VAKE:n sekä infrayhtiöiden ja hankekohtaisten toimijoiden roolia uuden liikenneinfran synnyttämisessä tulee arvioida lähiaikoina alkavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, sanoi Skinnari.

– Erityisesti päärata on koko Suomen raideliikenteen pääverisuoni ja siihen pitää panostaa sen mukaisesti. Päärata tarvitsee kestävän ja tarpeeksi moniraiteisen ratkaisun tulevaisuudelle. Pitää myös muistaa, että lentoradan rakentaminen tukee tiiviisti pääradan liikenteen kehittämistä. Uudet hankkeet priorisoidaan niiden aidon kilpailukyvyllisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden perusteella. Myös kaupunkien mahdollisuus olla mukana tärkeissä liikenneinfrahankkeita toteuttavassa hankeyhtiössä selvitetään, totesi Skinnari.

– Suomi on osa Euroopan unionia. EU mahdollistaa Suomelle oman liikenneverkon ja infrapolitiikan pitkän aikavälin investointeja ja rahoitusta. Koko Suomen on päästävä mukaan eurooppalaiseen liikenneverkkoon. Eurooppalaisen liikenteen runkoverkon – TEN-T:n – on katettava koko Suomi, sanoi Skinnari.