SDP:n varapuheenjohtaja Skinnari Hämeenlinnassa: Suomen energia- ja ilmastostrategia on päivitettävä nyt eikä tulevaisuudessa

Ajankohtaista 15:57

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja talousvaliokunnan jäsen Ville Skinnari haluaa, että Suomen energia- ja ilmastostrategia päivitetään vastamaan kansainvälisen ilmastopaneelin esille tuomiin faktoihin ja haasteisiin.

– Talousvaliokunnan tämän viikon asiantuntijakuuleminen osoitti, että tämä työ tulisi aloittaa nyt eikä vasta seuraavan hallituksen toimesta. Toivon, että valtioneuvosto ottaa ilmastonmuutoksen ja ilmastopaneelin viestin vakavasti ja ryhtyy päivittämään välittömästi niitä osioita, jotka tarvitsevat päivitystä.

Skinnari muistuttaa, että talousvaliokunta painotti mietinnössään jo vuonna 2017, että nykyiset tavoitteet eivät välttämättä riitä, vaan niitä pitää tarkistaa. Skinnari puhui tänään Hämeenlinnassa SDP:n toritapahtumassa.

– Nyt olemme saaneet ilmastopaneelin raportista uusia faktoja. Meidän tulee päivittää strategia sen mukaiseksi. Talousvaliokunta korosti jo puolitoista vuotta sitten mietinnössään, että pohjoismainen ja Itämeren yhteistyö tarjoavat Suomelle tilaisuuden toimia ilmasto- ja energiapolitiikan suunnannäyttäjänä. Valiokunta totesi myös, että Suomen on perusteltua olla biotalouden ja bioenergian käytön ja edistämisen eturintamassa, mutta tätä ei pidä nähdä vastakkaisena muille jo nähtävissä oleville globaaleille energiapolitiikan kehitystrendeille.

Skinnarin mukaan Suomen EU-puheenjohtajuus syyskaudella 2019 mahdollistaa Suomelle kokoaan huomattavasti suuremman roolin todellisena eurooppalaisena ja kansainvälisenä tienäyttäjänä.