Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n varapuheenjohtaja Mäkysen puheenvuoro Mitta on täysi -mielenilmauksessa 3.6.

Ajankohtaista 14:14

Matias Mäkynen

Arvoisat kulttuurin tekijät, tapahtumien taitajat ja yleisö,

Takana on raastava, kuluttava ja vaikea puolitoista vuotta. Ymmärrän erittäin hyvin pettymyksen ja ahdingon, joita kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan toimijat ovat kokeneet vuoden aikana. Olen ihaillut sinnikkyyttä, yhtenäisyyttä ja rakentavuutta, jota alan moniääniset edunvalvojat ovat osoittaneet ja myös rakentaneet. Kiitos teille yhteydenpidosta ja jatkuvasta keskusteluyhteydestä.

Nimenomaan tapahtuma-alan järjestäytyminen on yksi tämän kriisin myönteisiä seurauksia. Se, että järjestäytyminen tapahtui vasta kriisin myötä kertoo omalla tavallaan siitä, miksi myös päätöksenteossa alan asiat ovat pirstoutuneita. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijakenttä on moninainen. Työskentely ja luominen tapahtuvat hyvin erilaisissa muodoissa yhdistysten, yritysten, freelancereiden ja itsensätyöllistäjien sekä palkansaajien toimesta. Toiminta tapahtuu verkostoissa, joissa kumppanuudet ja alinhankintasuhteet ovat sääntö, eivät poikkeus. Kaikki tapahtuma- ja kulttuurialan toiminta on arvokasta muodostaan riippumatta.

Työnne ja uurastuksenne ei ole mennyt hukkaan. Viimein tänä keväänä saimme Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelut yhteen. Tämä oli välttämätöntä, jotta lyhytaikaisiksi alunperin valmisteltujen tukijärjestelmien valuvikoja voitiin korjata ja väliinputoamisia estää. Edelleen päätösten toimeenpanossa on paljon tehtävää. Meidän tahtomme on, että kaikki tapahtuma- ja kulttuurialan tekijät pitkän linjan kuvataiteilijasta roudariin huomioidaan tuen jakamisessa. Myös kuntia on tuettu voimakkaasti, mikä antaa niille mahdollisuuden osaltaan pitää kulttuurialaa pystyssä. Valtiolla ja kunnalla on leveämmät hartiat. Pääministerin linjaus keväästä 2020 lähtien on ollut, että kriisin keskellä niitä tulee käyttää.

Kulttuuri on itseisarvo. Se on sivistystä ja tapamme elää. Tapahtuma-ala merkittävä osa Suomen taloutta ja työllisyyttä. Kyse on kasvualasta, jolla on kansainvälistä menestyspotentiaalia. Siksi kulttuuripolitiikkaamme on vahvistettava nyt kriisin jälkeen. Avainkysymys on kulttuurin rahoitus, jonka on oltava prosentti valtion ja kuntien budjeteista. Jatkuvuus ja ennakoitavuus ovat tärkeitä, mistä syystä rahoituksen avoimet kysymykset on ratkaistava nopeasti. Näihin SDP on sitoutunut pitkään osana kulttuuripoliittista ohjelmaamme ja tämän kevään jälleenrakennusohjelmaamme.

Nostin edellisessä sosiaaliturvakomitean kokouksessa esiin tarpeen ottaa kulttuuri- ja tapahtuma-alan erityiskysymykset käsittelyyn komitean työssä. Luovien alojen toimijat ovat väliinputoajina sosiaaliturvassa usein myös normiaikana. Siksi SDP:n esittämä yleisturva-malli sosiaaliturvan uudistamiseksi huomioi luovien alojen ihmiset. Se sisältää myös julkilausumassanne tehdyt esitykset sosiaaliturvan uudistamiseksi. Luovien alojen tekijät on syytä ottaa sosiaaliturvauudistuksen pilotiksi.

Kiitos teille aktiivisuudestanne ja sinnikkyydestänne. Kriisin hoidossa on tehty virheitä, mutta myös merkittäviä satsauksia kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan tukemiseksi. Vakuutan, että jokainen viestinne on luettu ja jokainen ehdotuksenne tutkittu. Moni on tehnyt tätä väsymättä ja yli ja ohi omien vastuidensa. Nyt on aika hoitaa haavat, tehdä jälleenrakennus riittävällä volyymilla sekä turvattava kulttuuripolitiikan pitkäjänteisyys. Vain siten luovien alojen kaikki henkinen, sosiaalinen ja taloudellinen pääoma saadaan hyödynnettyä. Kiitos teille.

Matias Mäkynen
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja