Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Matias Mäkynen: Kehysriihen ratkaisut vahvistavat talouden kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen  

Ajankohtaista 20:53

Kehysriihessä pöydällä olivat talouden suuret suuntaviivat loppuhallituskaudelle. Kestävän kasvun varmistamiseksesi tehtiin monia tärkeitä linjauksia. Suomi lähtee kriisin jälkeiseen aikaan poikkeuksellisen hyvistä lähtökohdista. Tukea kasvulle ei kuitenkaan tule vetää pois liian aikaisin. Elvyttävää linjaa on jatkettava.  On hyvä että riihen päätöksillä ja tulevalla EU:n elpymisvälineellä julkiset investoinnit tukevat kasvua lähivuosina.  Tämä on oikea ja kestävä linja.

– Taloutemme ei supistunut yhtä voimakkaasti eikä epidemia päässyt yhtä pahaksi kuin monissa verrokkimaista. Nyt on aika varmistaa osamme kansainvälisestä kasvusta ja kasvun rakentuminen kestävälle pohjalle, toteaa Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen

Riihessä vahvistetaan kestävää yritystoimintaa monilla keinoilla. Kokonaisuuteen kuulu lukuisten toimenpiteiden paketti, joilla yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä vauhditetaan kaikissa vaiheissa.

Yritysten kestävää kasvua tuetaan kaikissa vaiheissa. Sähköistämisen tuki turvaamaan yritysten kilpailukykyä ja kestävää kasvua

Pieniä ja uusia yrityksiä tuetaan tehostetuilla neuvontapalveluilla ja Finnveran yrittäjälainojen sekä viennin ostoluottojen virtaviivaistaimisella. Kasvuvaihetta nopeutetaan Finnveran kasvulainojen kaksinkertaistamisella ja henkilörahastojen perustamisen sujuvoittamisella.

Investointien lupamenettelyn virtaviivaistaminen kohti yhden luukun mallia ja energiaintensiivisten yritysten sähköistymistuki ovat myös erinomaisia esimerkkejä toimista, joilla varmistetaan suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ekologisesti kestävällä tavalla. Sähköistämistuen tuki-intensiteetiksi on linjattu 25% ja katoksi 150 miljoonaa euroa. Investointien osuus sähköistämistuesta on 50%.Yritysten kaksinkertaista kone- ja laiteinvestointien poisto-oikeutta päätettiin samalla jatkaa vuoteen 2025 asti.

Kaukaskantoinen avaus on valtion valmius edesauttaa vedyn ja sähköpolttoaineiden sekä raaka-aineiden kotimaiseen saatavuuteen ja toimitusketjujen turvaamiseen tähtääviä investointeja tarvittaessa public-private -yhteisyritysten kautta.

Parlamentaarinen työryhmä arvioimaan TKI-rahoitusta

Riihessä päätettiin toteuttaa pääministerin avaus parlamentaarisen työryhmän perustamiseksi, jonka tehtävä on etsiä keinot tutkimus- ja kehittämismenojen nostamiseksi 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on haastava, kun huomioidaan että vuonna 2019 oltiin 2,8 % tasolla, josta julkisen sektorin osuus oli noin 30 prosenttia.

Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan siis melkein 600 miljoonan euron lisäpanostuksia vuosittain. On selvää, että tähän tarvitaan aiempaa tehokkaampaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä

– Tutkimus- ja tuotekehityspanosten nostaminen 4% bruttokansantuotteesta on keskeisen tärkeä tavoite. Ilman merkittäviä lisäpanostuksia tälle kriittiselle sektorille emme voi turvata kestävää kasvua, korkean tuottavuuden työllisyyttä emmekä myöskään hyvinvointipalveluita pitkällä aikavälillä. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on kriittisen tärkeää tavoitteen saavuttamiseksi, Mäkynen päättää.