Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n vaihtoehtobudjetissa kasvu kuuluu kaikille

Ajankohtaista 10:15

SDP julkaisi vaihtoehtobudjetin vuodelle 2018.

SDP:n vaihtoehtobudjetti tarjoaa oikeudenmukaisen ja eteenpäin katsovan vaihtoehdon hallituksen kylmälle politiikalle. SDP haluaa, että kasvu kuuluu kaikille suomalaisille – ei vain harvoille ja valituille.

Politiikan on vahvistettava ihmisten luottamusta. Politiikan on oltava oikeudenmukaista. Politiikan tulee vahvistaa uskoa tulevaisuuteen. Nykyisessä tilanteessa talouspolitiikan päähuomion on oltava kolmessa asiassa:

  1. Uudistusten aika – vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä
  2. Kasvu kantamaan tulevaisuuteen – osaamistason nousu, tutkimuspanostukset, talouden uusiutumiskyky, asunnot ja infra
  3. Palautetaan oikeudenmukaisuus – kasvu kuuluu kaikille

Yhteiskunnan eheys ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä julkisen talouden kestävyys edellyttävät nykyistä huomattavasti korkeampaa työllisyysastetta varsinkin tulevina vuosikymmeninä. Työllisyyttä parantavat uudistukset on aloitettava nyt.

Työllisyyden tukemiseksi pitkällä aikavälillä SDP esittää oppivelvollisuuden pidentämistä, varhaiskasvatuksen uudistamista, korkeakoulutuksen määrän lisäämistä ja koulutustason nostamista ja aktiivisen työvoimapolitiikan merkittävää tehostamista ja sen resurssien lisäämistä.

Talouskasvu perustuu ennen kaikkea tuottavuuden kasvuun. Sen ytimessä ovat korkea osaaminen ja koulutettu väestö, panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä aktiivinen, uudistumista tukeva elinkeinopolitiikka. Näihin on otettava määrätietoinen ote. SDP:n vaihtoehto korjaa hallituksen politiikan yhden räikeimmän epäkohdan eli satojenmiljoonien eurojen leikkaukset koulutuksesta.

Kasvua ja työllisyyttä tukevat uudistukset on toteutettava oikeudenmukaisella tavalla niin, että ne vahvistavat ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa, vähentävät turvattomuutta ja epävarmuutta ja luovat uskoa tulevaan. Kaikki on pidettävä mukana. Jos tässä ei onnistuta, ja taloudellinen ja sosiaalinen epävarmuus kasvavat, luottamus poliittisiin ja muihin yhteiskunnan instituutioihin rapautuu. Sellaisen kehityksen seuraukset voivat olla yllättäviä ja vakavia, kuten olemme viime vuosina eri puolilla maailmaa nähneet. Kyse on ennen kaikkea talouspolitiikan valinnoista. SDP:n vaihtoehdossa kipeimmät pienituloisiin ihmisiin kohdistuvat leikkaukset perutaan. Lisäksi esitämme pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa vahvistavan paketin.

Veropolitiikkamme keskeisenä tavoitteena on oikeudenmukainen sekä kasvua ja työllisyyttä tukeva verojärjestelmä, jossa verojen maksaminen perustuu maksukykyyn. Verotusta pitää korjata siihen suuntaan, että omalla työllään tulee toimeen ja voi elättää perheensä. Sosialidemokraattien vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien sekä työttömien verotusta kevennetään ja veropohjaa laajennetaan aliverotetun finanssisektorin suuntaan.

Sosialidemokraatit tarjoaa mallin oikeudenmukaiseen talouden sopeuttamiseen. Silloin ei tarvitse leikata lapsiperheiltä, eläkeläisiltä ja työttömiltä. Vaihtoehdossamme tarjoamme konkreettisia esityksiä työllisyyden edistämiseksi tässä ja nyt. Suomi on nostettava työlinjalle. Sosialidemokraattien vaihtoehto on vastuullisempi, sillä velkaa otamme vähemmän kuin hallitus. Haluamme pitää kiinni tärkeimmästä kilpailukykytekijästämme — osaamisesta. Tulevaisuudesta ei pidä leikata.

Tutustu SDP:n vaihtoehtobudjettiin 2018 täällä

Eduskunnan tietopalvelun laskelmat

*******

I SDP:s skuggbudget får alla ta del av tillväxtens frukter

SDP offentliggjorde sitt budgetalternativ för 2018.

SDP:s skuggbudget erbjuder ett rättvist och framåtblickande alternativ till regeringens kalla politik. SDP vill att tillväxtens frukter tillkommer alla – inte bara ett fåtal utvalda.

Politiken måste stärka tilliten. Politiken måste vara rättvis. Politiken måste stärka framtidstron. I nuläget ska den ekonomiska politikens fokus vara på tre saker:

  1. Reformernas tid – vi stärker kunnandet och sysselsättningen
  2. Tillväxt för framtiden – lyft av kunskapsnivån, satsningar på forskning, ekonomis förnyelse, bostäder och infrastruktur
  3. Återinför rättvisan – alla får del av tillväxtens frukter

Samhällets sammanhållning och minskade klyftor samt den offentliga ekonomins hållbarhet kräver en högre sysselsättningsgrad de kommande årtiondena. Reformer som ökar sysselsättningen måste inledas nu.

SDP föreslår förlängd läroplikt, reform av småbarnspedagogiken, mer högskoleutbildning och ett lyft av utbildningsnivån samt effektivare och bättre resurserad aktiv arbetskraftspolitik för att stöda sysselsättningen på sikt.

Ekonomisk tillväxt bygger framför allt på ökad produktivitet. Dess kärna är högt kunnande och en utbildad befolkning, satsningar på forskning och produktutveckling samt en aktiv näringspolitik som stöder förnyelse. SDP:s alternativ rättar till ett av regeringens värsta misstag det vill säga nedskärningarna i utbildningen.

Reformer som stöder tillväxt och sysselsättning ska förverkligas på ett rättvist sätt, så att de stärker folks delaktighet i samhället, minskar osäkerhet och skapar framtidstro. Alla ska med. Om vi inte lyckas med det och den ekonomiska och sociala ovissheten ökar urholkas tilltron till politiska och andra samhällsinstitutioner. Konsekvenserna av en sådan utveckling kan vara överraskande och allvarliga, så som vi sett de senaste åren runt om i världen. Det är framförallt fråga om valen i den ekonomiska politiken. I SDP:s alternativ dras nedskärningarna som slår hårdast mot de med små inkomster tillbaka. Ytterligare föreslår vi ett paket med åtgärder som stärker inkomsten för pensionärer med små inkomster.

Det centrala målet i vår skattepolitik är ett rättvist skattesystem som stöder tillväxt och sysselsättningen. Beskattningen ska korrigeras så att det är möjligt att klara sig på sitt eget arbete och försörja sin familj. I socialdemokraternas alternativ minskar beskattningen för löntagare, pensionärer och arbetslösa med små och medelstora inkomster, medan skattebasen breddas mot den underbeskattade finanssektorn.

Socialdemokraterna erbjuder en modell för en rättvis anpassning av ekonomin. Då behöver man inte ta bort av barnfamiljer, pensionärer och arbetslösa. Vårt alternativ erbjuder konkreta förslag för att stärka sysselsättningen här och nu. Socialdemokraternas alternativ är mer ansvarsfullt, för skuldsättningen är mindre än regeringens. Vi vill hålla fast vid vår viktigaste konkurrensfaktor – kunnandet. Vi ska inte skära från framtiden.

 

Bekanta dig med SDP:s budgetalternativ för 2018 (på finska)

Riksdagens informationstjänsts beräkningar (på finska)