SDP:n Väätäinen: Miljoonan lisämääräraha Kuopion iskun jälkihoitoon

Ajankohtaista 14:55

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen hallituksen ehdotukseen 1 miljoonan euron lisämäärärahan myöntämisestä Kuopion 1.10.2019 väkivaltaisen iskun jälkihoidon tukitoimiin. Lisämäärärahasta 0,4 milj. euroa kohdennettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja 0,6 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

– Esitin opetusministeri Li Anderssonille 9.10.2019 kirjallisen kysymyksen Kuopion koulusurmaan liittyen, millä tavoin oppilaitoksissa on varauduttu psykososiaalisen tuen antamiseen. Huoleeni on nyt hallituksen toimesta vastattu myöntämällä lisärahoitusta, toteaa Väätäinen.

Rahoituksen lisääminen tukitoimiin pyrkii varmistamaan, että tilanne koululla normalisoituisi ja koulutyö pääsisi jatkumaan. Rahoitusta ohjataan myös psykologian ammattilaisten ja opetushenkilöstön lisärekrytointeihin ja opiskeluhuollon sekä työterveyshuollon palveluihin.

– Kuopion iskun kaltaiset väkivallanteot ovat koko yhteisöä koskettavia asioita. Ensiarvoista on varmistaa, että iskusta traumatisoineet saavat ammattimaista ja riittävää psykososiaalista tukea. Työ ja toimintakyvyn säilyttämisen kannalta on tärkeää tarjota monipuolista ja pitkäjänteistä jälkihoitoa nyt ja myöhemmin tukea tarvitseville. Ihmisten tapa reagoida tämänkaltaisiin tapahtumiin on aina yksilöllinen, korostaa Väätäinen.

– Onnistunut kriisityö ei koskaan synny tyhjästä. Se on aina pitkäkestoisen kehittämistyön tulosta. Moniammatillisten työryhmien kautta on onnistuttu luomaan nykyisen kaltaiset kriisityön menetelmät Kuopioon. Näiden menetelmien toimivuus nähtiin myös 1.10.2019 tapahtuneen väkivallanteon yhteydessä, päättää Väätäinen.