SDP:n Väätäinen ja Piirainen: Suomi tarvitsee vahvaa aluepolitiikkaa

Ajankohtaista 14:33

SDP:n kansanedustajat Tuula Väätäinen ja Raimo Piirainen pitävät vahvan aluepolitiikan toteuttamista välttämättömänä, jotta koko Suomi kehittyisi. Siksi Väätäinen ja Piirainen pitävät tervetulleena, että pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa aluepolitiikka on otettu hyvin ja oikeudenmukaisesti huomioon.

− Hallitusohjelma perustuu vahvasti ajatukseen siitä, että koko Suomen elämisen ja yrittämisen edellytykset tulevat huomioiduiksi. Tämä on erittäin hyvä lähtökohta uuden hallituksen aluepolitiikalle. Koheesiorahoitusta tarvitaan myös Itä- ja Pohjois-Suomeen, jolloin hyöty koituu koko Suomen parhaaksi, Väätäinen ja Piirainen toteavat.

Kansanedustajat katsovat, että hallitusohjelman vahvan aluepolitiikan painotus antaa hyvät edellytykset eduskunnalle tehdä Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ja asukkaat huomioivaa politiikkaa. 

− Rinteen hallitusohjelman kirjaukset luovat pohjaa Itä- ja Pohjois-Suomen menestykseen ja parempaan huomiseen. Niin harvaan asutut alueet, keskisuuret maakuntakeskukset kuin kaupunkiseudutkin voivat näiden suuntaviivojen osalta luottaa siihen, että hallitus ei koko Suomen politiikkaa tule unohtamaan.