SDP:n Tuula Väätäinen: Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteet ovat kannatettavia

Ajankohtaista 07:05

Mielenterveyden häiriöt ovat kasvava ongelma Suomessa. Tästä huolimatta mielenterveydelliset ongelmat jäävät liian helposti marginaaliin. Suomalaisista puolitoista prosenttia sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön vuosittain. Tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia.

Antti Rinteen hallitus on käynnistänyt laajan joukon toimenpiteitä, jotka vastaavat aloitteen esittämiin tavoitteisiin. Olennaisin on hoitotakuun tiukentaminen perusterveydenhuollossa siten, että jatkossa myös kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsisi viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Hoitotakuu koskee fyysisiä sekä psyykkisiä terveysongelmia. Tämä nopeuttaa huomattavasti hoitoon pääsyä. Kansallisen mielenterveysstrategian valmistelu on hallituksen toimesta myös käynnissä, ja yksi sen keskeisistä tavoitteista on hoitoon pääsyn nopeuttaminen sekä palvelujen oikea-aikaisuus ja laatu.

– Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteet ovat kannatettavia. Hallitus on käynnistänyt toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä lasten ja nuorten mielenterveydellisten ongelmien ratkaisemisessa. Erikoissairaanhoidon lisäksi on huolehdittava perusterveydenhuollon psykiatrisista palveluista. Kouluille on saatava enemmän psykiatrisen hoitotyön osaamista. Monet kunnat ovat jo palkanneet kouluille psykiatriaan erikoistuneita sairaanhoitajia, sanoo Väätäinen.

– Psykiatrisessa hoidossa on huolehdittava siitä, että palvelujen tuottajat täyttävät osaavan ja ammattitaitoisen työn kriteerit. Julkisella sektorilla on oltava kokonaisvaltainen vastuu palveluista. On varottava, ettemme luo tietä voiton tavoitteluun hoidon kustannuksella, tästä meillä on esimerkkejä vanhustenhoidon osalta. Lääkehoidolla on oma paikkansa hyvässä hoidossa, mutta vahvasti uskon keskustelun ja puheen voimaan psykiatrisessa hoitotyössä. Kannatan hallituksen toimenpiteitä, jotka tähtäävät mielenterveyden parantamiseen Suomessa, kertoo Väätäinen.