SDP:n Tuula Väätäinen: Tarvitsemme Suomeen yhtenäiset kriteerit omaishoidon tuen myöntämiseen

Ajankohtaista 06:50

Tällä viikolla vietämme omaishoitajien viikkoa. Omaishoidolla tärkeä asema hyvän ja riittävän kotihoidon mahdollistamisessa. Antti Rinteen hallitus on varannut vuosille 2020 – 2022 yhteensä 65 miljoonaa euroa omaishoidon kehittämiseen ja kotihoidon resurssien turvaamiseen. Hallituksen toimien painopiste on hyvien käytäntöjen levittämisessä ja omaishoitoa tukevien palvelujen vahvistamisessa ja kehittämisessä. Sekä omaishoidon tuen myöntämisperusteiden alueellisessa yhtenäistämisessä.

– Tarvitsemme Suomeen yhtenäiset kriteerit omaishoidon tuen myöntämiseen. Kuntien on turvattava omaishoidontuen hakijoiden yhdenvertainen kohtelu. Tällä hetkellä kaikki kunnat Suomessa eivät kohdista tarvittavaa rahoitusta omaishoitoon. Tästä syystä olemme tilanteessa, jossa omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa asuinkunnasta riippuen, sanoo Väätäinen.

– Omaishoitajien määrä on nopeassa kasvussa ja hoitajuus on suurilta osin kasautumassa naisille. Omaishoidon tuen piirissä on noin 48 000 henkeä, joista suurin osa on naisia. Omaishoitajien lukumäärä Suomessa on todellisuudessa paljon suurempi, sillä valtaosa ei saa tai hae tukea, korostaa Väätäinen.

– Perheiden yhä kasvava vastuu omaishoidossa vaikuttaa negatiivisesti erityisesti naisten työuriin, koska omaishoitajan vastuu kaatuu usein naisille. Aina naiset eivät edes tiedosta rooliansa omaishoitajana, sillä he saattavat ajautua hoitajiksi tilanteen pakottamina, kertoo Väätäinen.