Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Tuula Väätäinen: On kaikkien suomalaisten etujen mukaista, että kauan odotettu sote-uudistus saadaan nyt vietyä maaliin

Ajankohtaista 15:18

Sote-ministerityöryhmä on tänään esitellyt sote-uudistuksen lausuntokierrokselta saatujen palautteiden pohjalta tehtyjä linjauksia ja muutoksia sote-uudistuksen lakiesitysluonnokseen. Jatkossa kaikkia uusia itsehallinnollisia sote-maakuntia kutsutaan nimellä hyvinvointialue. Tavoiteaikataulun mukaan sote-uudistusta koskeva lakiesitys annettaisiin eduskunnalle joulukuun alussa. Uudistuksen tavoitteena on vähentää alueellisia eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja terveydessä. Sekä varmistaa yhdenvertaiset ja toimivat terveyspalvelut koko maassa. Jatkossa yhdenvertaisen julkisen terveydenhuollon tarjoaminen on yhden julkisen toimijan vastuulla hyvinvointialueiden muodossa.

 Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alueelliset erot ovat päässeet kasvamaan liian suuriksi. Ongelmia ei ole pelkästään palveluiden saatavuudessa vaan myös hoitoon pääsyssä. Ihmiset ovat tällä hetkellä hyvinkin eriarvoisessa asemassa eripuolilla Suomea. On kaikkien suomalaisten etujen mukaista, että kauan odotettu sote-uudistus saadaan nyt vietyä maaliin. Suomalaiset tarvitsevat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja riippumatta omasta varallisuudesta tai kotipaikasta, sanoo SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen.

Sote-uudistuksen rahoitusmalli tähtää alueellisten terveyserojen kaventamiseen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarvetta arvioidaan jatkossa sairastavuuden, ikärakenteen ja muiden vastaavien tarvetekijöiden pohjalta eri puolilla Suomea. Lisäksi kuntien valtionosuusjärjestelmään on lisätty uusi asukasmäärän kasvua koskeva lisäkriteeri, jolla vastataan kasvukuntien väestömäärän kasvun aiheuttamiin palvelutarpeiden lisäyksiin.

 Sote-uudistuksella pyritään kaventamaan alueellisten terveyserojen valtavaa railoa. Tämä näkyy uudistuksen rahoitusmallissa. Rahoitusta kohdistetaan jatkossa eri alueille niiden palvelutarvetta vastaavasti. Hallituksen tavoitteena pitkällä tähtäimellä on tietenkin verotusoikeuden saaminen hyvinvointialueille. Näin alueet kantaisivat vastuun omasta rahoituksestaan. Pidän tärkeänä, että sote-ministerityöryhmä on myös huomioinut kasvukeskukset lisäämällä sote-uudistuksen lakiluonnokseen uuden asukasmäärän kasvuun perustuvan lisän. Näin esimerkiksi Pohjois-Savossa Kuopion kaltainen kasvukeskus pystyy paremmin vastaamaan väestönkasvun aiheuttamaan palveluiden lisäys- ja kehitystarpeeseen paremmin, kertoo Väätäinen.