Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Tuula Väätäinen: Kuntavaalien siirtäminen oli ainoa oikea päätös

Ajankohtaista 15:55

Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Valiokunta ehdottaa yksimielisesti kuntavaalien siirtämistä koskevan lain hyväksymistä. Kuntavaalien siirtäminen on välttämätöntä ihmisten terveyden ja hengen suojelemiseksi sekä erityisesti sen varmistamiseksi, että äänioikeutetuilla on tosiasialliset mahdollisuudet käyttää perustuslain mukaisia oikeuksiaan. Kuntavaalien uusi vaalipäivä on 13.6.2021.

Valiokunnan ehdotuksen mukaan kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi käynnistyisi elokuun alussa. Ehdotus eroaa hallituksen esityksestä, jossa toimikauden alkamisajankohdaksi esitettiin syyskuun alkua, jota perustuslakivaliokunta piti ongelmallisena. Demokratian toteutumisen kannalta valiokunta pitää perusteltuna, että uusi valtuusto ryhtyy toimeensa mahdollisimman pian vaalituloksen varmistuttua. Näin vältytään myös uusien valtuustojen toimikauden lyhentämiseltä.

– Kuntavaalien siirtäminen oli ainoa oikea päätös ottaen huomioon Suomen tämänhetkisen tautitilanteen. Päätöksessä on ennen kaikkea kysymys kuntavaalien toimittamisesta terveysturvallisesti, luotettavasti ja äänioikeutettujen ja ehdokkaiden kannalta tasapuolisesti sekä niin, että vaaleissa voidaan saavuttaa hyvä äänestysaktiivisuus. Riski vaalien epäonnistumisesta huhtikuun puolivälissä oli yksinkertaisesti liian suuri. Suomessa vaalien ajankohta on määritetty laissa, ja kynnys niiden siirtämiselle on erittäin korkea. Vaalit ovat Suomen demokratian peruspilari. On erittäin tärkeää, että niistä päätetään parlamentaarisesti, kertoo Väätäinen.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota vaalipäivän siirtämisehdotuksen myöhäisyyteen suhteessa vaalipäivään. Vaalipäivän siirron toimeenpano ja ohjeistus on synnyttänyt epäselvyyttä vaalien toimeenpanosta vastaavien viranomaisten keskuudessa ja toimien suhteesta voimassa olevaan lainsäädäntöön. Epäselvä oikeudellinen tilanne on myös aiheuttanut epäselvyyttä ehdokasasettelussa ja ehdokkaiden asemassa.

– Demokratian toteutumisen kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto olisi ollut vaalien siirtäminen aivan viime hetkellä juuri ennen äänestysten alkua tai silloin kun ennakkoäänestys olisi ehtinyt jo alkaa. Kesäkuun kuntavaalien terveysturvallinen toteutuminen tulee nyt varmistaa asianmukaisella ohjeistuksella ja oikea-aikaisella toimeenpanolla, sanoo Väätäinen.