Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Tuula Väätäinen: Hallitus tukee lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Ajankohtaista 12:48

Hallitus on päättänyt vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä. Esitys on osa koronavirusepidemian jälkihoitoa, jolla hallitus tukee nousua kriisistä. Koronaepidemian leviämisen hidastamiseksi toteutetut rajoitustoimet ovat vaikuttaneet kielteisesti monien lasten ja nuorten oppimistuloksiin, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. Näiden vaikutusten lieventämiseksi hallitus toteuttaa laaja-alaisen noin 320 miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketin. Hyvinvointipaketti kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuu 159 miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tukea ohjataan koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Perusopetuksessa etäopetusjakson aikana syntynyttä oppimisvajetta paikataan 70 miljoonan euron määrärahalla. Varhaiskasvatukseen lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen kohdennetaan 14 miljoonaa euroa.

– Lapset, nuoret ja lapsiperheet tarvitsevat nyt mahdollisimman paljon ja monipuolisesti yhteiskunnan tukea. Rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet monien lasten ja nuorten opintojen kulkua. Toimet ovat lisänneet pahoinvointia ja vähentäneet lapsien sekä lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Koronaepidemia ei ole kohdellut meitä yhdenvertaisesti. Hallituksen esittämät tukitoimet ovat tässä epävarmassa tilanteessa elintärkeitä ja erittäin tervetulleita. Etäopetusjakson aikana syntyneitä aukkoja opinnoissa ja hyvinvoinnissa täytyy paikata. Yhtäkään lasta tai nuorta ei ole varaa jättää huomiotta, sanoo SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen.

Peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan 112,3 miljoonalla. Tukea ohjataan lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarjotaan koulutuksia ja palveluja, jotka tukevat polkua kohti tutkintoa tai työpaikkaa. Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin tulee 60 miljoonan euron lisäys. Tuesta 45 miljoonaa käytetään valmennuksiin ja työvoimakoulutuksiin alle 25-vuotiaille, kesätyöpaikkojen lisäämiseen sekä palveluiden hankintaan nuorille. Suomen harrastamisen mallin pilotointiin käytetään 10 miljoonaa euroa. Tavoite on tuoda maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulujen iltapäiviin. Koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävään nuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön tehdään 12 miljoonan euron lisäys.

– Hallituksen esittämillä toimilla estämme sosiaalisten ongelmien kasvua ja varmistamme, että lasten, nuorten ja perheiden tukipalvelut varmasti toimivat. Vaikeasti tavoitettavien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tuen tarve lisääntyy. Suurinta huoli on niiden lasten osalta, joilla on ollut vaikeuksia koulunkäynnissä jo ennen koronaviruspandemiaa. Mielenterveydellisten ongelmien määrän kasvuun täytyy myös varautua. Moni lapsi ja nuori on näinä aikoina saattanut kokea lisääntynyttä yksinäisyyden tunnetta. Hallituksen toimet kohdistuvat näiden ongelmien ratkaisemiseen, kertoo Väätäinen.