SDP:n Tuula Väätäinen: Epäoikeudenmukainen aktiivimalli kuopataan

Ajankohtaista 17:25

Kansanedustaja Tuula Väätäinen pitää hallituksen päätöstä purkaa työttömiä kurittanut aktiivimaali ainoana oikeana ratkaisuna.

– Monella suulla on nyt todettu, että aktiivimalli ei ole ollut tuloksellinen eikä työtöntä auttava, vaan se on ollut tehoton sekä työttömiä eriarvoistava ja lannistava. On aivan oikein, että epäoikeudenmukainen aktiivimalli kuopataan, painottaa Väätäinen.

– Aktiivimallin positiivisena vaikutuksena on sanottu olevan palvelujen käytön lisääntyminen. Nyt ei kuitenkaan tiedetä, millaista lisääntynyt palvelujen käyttö tai palvelun saaminen on ollut laadultaan ja tehokkuudeltaan. TE-toimistoista saadun palautteen mukaan aktiivimalli on kannustanut aktiivisuuteen, joka ei ole työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista eikä perustu asiakkaan tarpeisiin ja motivaatioon. Aktiivimalli on kannustanut työttömiä ihmisiä näennäiseen aktiivisuuteen, joka on palvellut ainoastaan aktiivimallin ehtojen täyttämistä, muistuttaa Väätäinen.

Työllisyyden kasvun kannalta suurta potentiaalia on ikääntyneiden, perusasteen koulutuksen varassa olevien, maahanmuuttajien, osatyökykyisten ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävien nuorien joukossa. Työllisyyspalvelujen merkitys näille ihmisryhmille on suuri. Siksi Rinteen hallitus panostaa palvelujen kehittämiseen.

-Kuten työministeri Timo Harakka on kertonut, jatkossa palvelujen on oltava yksilöllisempiä ja paremmin kohdennettuja sekä positiivisesti kannustavia. TE-toimistojen ja kuntien työvoimapalvelujen sekä myös sosiaalityön on tehtävä enemmän yhteistyötä, jotta erityisesti pitkäaikaistyöttömät voisivat kuntoutua ja työllistyä, korostaa Väätäinen.

-Pidän tärkeinä ensi vuonna alkavia kuntakokeiluja, jotka alustavasti koskevat ainakin 200 000 työnhakijaa. Uskon, että kokeilujen kautta saadaan hyviä kokemuksia, joiden avulla palveluja voidaan vahvistaa. Mitä yhdenmukaisempaa TE-toimistojen toiminta Suomessa on, sitä oikeudenmukaisemmin ja tasa-arvoisemmin työttömiä kohdataan, sanoo Väätäinen.