SDP:n Torsti: Toinen aste on nykyajan peruskoulu

Ajankohtaista 08:51

Kansanedustaja Pilvi Torstin mukaan suurin työn murros on mahdollisesti jo tapahtunut. 30 vuoden suuri muutos näkyy siinä, että pelkkä peruskoulu ei enää riitä nykypäivän tai tulevaisuuden työmarkkinoilla.

– Vielä 1980-luvun lopulla Suomessa oli liki miljoona työpaikkaa, joihin riitti perus- tai kansakoulupohja. Nyt näitä työpaikkoja on enää 250 000. Se kertoo siitä, mihin työn murros on johtanut. Uusi työ vaatii aivan uudenlaisia valmiuksia ja osaamista. Siksi voi hyvällä syyllä sanoa, että tämän ajan peruskoulutus vaatii toisen asteen koulutuksen. 

Tulevaisuuden hyvinvointi rakentuu sille, että kaikkien suomalaisten osaamistaso nousee. Se vaatii investointeja koulutukseen. Meidän on tehtävä uudistus, joka varmistaa, että jokaisella nuorella on vähintään joko ammatillinen- tai lukiotutkinto taskussaan. 

– Kuten jo lukuisat asiantuntijat – mukaan lukien professori Roope Uusitalon johtama talouspolitiikan arviointineuvosto ja opettajien ammattijärjestö OAJ – ovat esittäneet, toinen aste pitäisi pikaisesti muuttaa maksuttomaksi oppivelvollisuutta laajentamalla. Uudistus maksaisi nopeasti itsensä takaisin. Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta. 

Yhtenä vaihtoehtona Torsti esittää, että pääkaupunkiseutu voisi ensin toimia kokeilualueena maksuttomalle toiselle asteelle.

– Pääkaupunkiseudulla on työvoimapulaa ja myös paljon nuoria, joilla on riski jäädä pelkän peruskoulun varaan. Kokeilun pohjalta saataisiin arvokasta tietoa, jonka jälkeen maksuttoman toisen asteen voisi hallitusti laajentaa koko maahan.

Torstin mukaan maksuttoman toisen asteen lisäksi tarvitsemme laajemman koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautuksen. SDP on esittänyt Osaamispolku2030 kokonaisuuden, joka sisältää lukuisia toimenpide-ehdotuksia koulutuksen laadun parantamiseksi.

–  Osaamispolku 2030 –kokonaisuus tarkoittaa pitkäjänteistä koulutuspolitiikkaa, jolla rakennetaan eheä koulutuspolku kaikille. Siihen kuuluu tasa-arvoinen varhaiskasvatus lähipäiväkodissa, laadukas peruskoulutus ja aidosti maksuton toisen asteen koulutus. Lisäksi meidän täytyy löytää uusia malleja jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen, jotta kaikki pysyvät mukana muuttuvassa maailmassa.