SDP:n Torsti: Opettajien arki-ammattitaito laajempaan käyttöön koulun kehittämisessä

Ajankohtaista 07:35

Kansanedustaja Pilvi Torstin mukaan suomalaisten opettajien arvostusta pitää vaalia vaativien säästövuosien jälkeen. Siihen ei riitä pelkät juhlapuheet, vaan tarvitaan konkreettisia osoituksia siitä, että opettajat voivat vaikuttaa yhä enemmän omaan työhönsä ja olla mukana rakentamassa tulevaisuuden oppimisympäristöjä ja opetusta.

– Esimerkiksi digitaalisuushankkeissa opettajien ammattitaidolle olisi käyttöä hankkeiden kaikissa vaiheissa. Nyt näyttää siltä, että monissa hyvissä hankkeissa ongelmana on se, että syvällisempi pohdinta siitä, miten digitaaliset ratkaisut toimivat koulun tasolla ja mitä pedagogisia työkaluja tarvitaan, on jäänyt sivurooliin. Tavoitteet tulevat työryhmistä ja hankkeista. Digiloikat onnistuisivat paremmin, jos ammattitaitoiset ja käytännön arjessa työskentelevät opettajat olisivat enemmän mukana valmisteluvaiheesta alkaen.

Viime aikoina on ollut liikaa ylhäältä päin saneltua koulutuksen uudistamista. Torstin mukaan kouluihin tarvitaan enemmän työrauhaa ammattilaisille, jotka tietävät kyllä, mitä pitää tehdä. Päättäjien pitää varmistaa sille puitteet ja arvioida laajojen tavoitteiden kuten yhdenvertaisuuden toteutumista.

– Yhdessä opettajien kanssa voimme jatkuvasti pohtia koulusta tulevia signaaleja kuten viime vuosina esimerkiksi oppimistuloksien heikkenemistä etenkin tietyissä aineissa, kouluviihtyvyyttä, kiusaamista, oppilaanohjausta tai monikielisyyden tuloa osaksi koulujen arkipäivää. Yhdessä on aina arvioitava myös resursseja. Koulusäästöissä on viime vuosina myös tehty virheitä ja ne kannattaa rohjeta sanoa ääneen.

Suomalaisen yhteiskunnan menestys ja globaali asema rakentuvat myös jatkossa sivistyksen, koulutuksen ja osaamisen varaan. Torsti korostaa, että opettajien rooli on sivistysradikaalin Suomen strategiassa täysin keskeinen. 

– Suomessa on aivan poikkeavat opettajat, jotka ovat sitoutuneita työhönsä. Viime vuosien jatkuvat säästöt ja hankeuudistuksen ovat olleet opettajille uuvuttavia kaikilla koulutusasteilla Yhteiskuntamme kruununjalokiveä pitää vaalia. Siksi arvostus ja työrauha ovat keskeisiä, Torsti päättää.