SDP:n terveiset kehysriiheen: Tarvitaan uudistusten iso vitonen kestävän kasvun takaamiseksi

Ajankohtaista 12:31

Timo Harakka

SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Harakka sanoo, että nyt on ryhdyttävä välttämättömiin uudistuksiin talouskasvun kestävyyden varmistamiseksi 2020-luvulla.

– Suomi tarvitsee viisi kestävän kasvun uudistusta, jotka SDP on valmistellut tai valmistelee. Tulevaisuusohjelman ”isoon vitoseen” kuuluvat naisten työllisyyttä ja palkkoja parantava perhevapaauudistus, nuorten asemaa edistävä oppivelvollisuusuudistus, mahdollisuuksien tasa-arvon takaava varhaiskasvatusuudistus, työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukeva verouudistus sekä maailman muutoksiin vastaava sosiaaliturvauudistus.

– Nämä kaikki kestävän kasvun uudistukset jäävät seuraavalle hallitukselle, todennäköisesti kuudeskin – hyvän hoidon turvaava ja hallittujen kustannusten terveydenhoitouudistus.

Uudistusten lisäksi kestävän talouskasvun kannalta olennaisia ovat niin asumiseen ja liikenteeseen kuin eriarvoisuuden vähentämiseen liittyvät toimet, muistuttavat valtiovarainvaliokunnan jäsenet Riitta Myller ja Maria Tolppanen.

Työllisyyteen vauhtia yhdistämällä asumisen ja liikenteen kehittäminen

Kansanedustaja Riitta Myller korostaa, että yksi keskeisimmistä keinoista vaikuttaa työllisyyden paranemiseen ja työvoiman saatavuuteen on ratkaisujen löytäminen asumisen ja liikkumisen pullonkauloihin.

– Ratkaisuja on haettava yhdistämällä asumisen ja liikenteen suunnittelu ja kehittäminen. Hyviä kokemuksia tästä on jo saatu monin paikoin pääkaupunkiseudulla, kun asuntorakentaminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle on vauhdittunut. Kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat tässä työssä tärkeässä roolissa, ja niitä on kehitettävä edelleen ja ulotettava myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin kasvukeskuksiin.

– Hyvillä liikenneyhteyksillä ja toimivalla joukkoliikenteellä työssäkäyntialueita voidaan laajentaa. Ratkaisujen keskiössä on raideliikenne yhdistettynä muuhun joukkoliikenteeseen. Liikenteen suunnittelun pohjaksi on otettava valtakunnallisen runkoverkon määrittely.

– Liikkumisen pitää olla vaivatonta ja edullista, jolloin työssäkäynti on mahdollista kauempaakin. Ratkaisuja on vastattava ihmisten tarpeisiin asumisen ja liikkumisen osalta. Asumisen ja liikenteen kehittämisen on oltava pitkäjänteistä ja katsottava pidemmälle tulevaisuuteen tuleville vuosikymmenille. Sen on tuettava myös suurimman globaalin ongelman, ilmastonmuutoksen torjuntaa, muistuttaa Myller.

Tolppanen huolissaan ulosotto-ongelmasta

Kansanedustaja Maria Tolppanen nostaa esille yhden työllistymiseen merkittävästi vaikuttavan ja taloudellista ahdinkoa aiheuttavan ongelman.

– Ulosottoon joutuneiden kannusteet työllistyä ovat heikot – puhumattakaan sen inhimillisistä kustannuksista. Siksi näiden ihmisten asemaa on helpotettava.

– Erityinen ongelma ovat ulosottoon joutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Vuonna 2016 ulosottoon päätyi 350 000 asiakasmaksua. Asiakasmaksulain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai alennettava, mikäli se vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon. Nyt lakia ei noudateta, eikä sitä valvo kukaan tai sanktioi. Näitä laissa olevia mahdollisuuksia on käytettävä ja helpotettava heikoimmassa asemassa olevien taloudellista ahdinkoa.

– Ihmisten työllistymisen kannalta asialla on iso merkitys. Koska ulosoton suojaosa on niin matala, työtä ei voi ottaa vastaan. Suojaosa on saatava korkeammaksi ja työn vastaanottaminen kannattavaksi, painottaa Tolppanen.

 


Täältä voit tutustua tiedotustilaisuudessa esiteltyyn kalvosarjaan.