SDP:n talous- ja verolinja: Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta

Ajankohtaista 11:40

SDP:n talous- ja verolinja Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta pysäyttää oikeistohallituksen kaudella kiihtyneen tasaverokehityksen. Sosialidemokraattien johtama hallitus toteuttaa ensi vaalikaudella verouudistuksen, joka palauttaa maksukyvyn verotuksen perustaksi, turvaa julkisten menojen rahoituksen sekä tukee kasvua ja työllisyyttä.

Mittava valtiontalouden alijäämä ja hyvinvointiyhteiskunnan tarpeet edellyttävät verotulojen lisäämistä seuraavan vaalikauden aikana. Koska samalla on vahvistettava työllisyyttä, työn verotusta ei kiristetä. Erityisesti pääomatuloista ja omaisuudesta saatavien verojen määrää on lisättävä. SDP uusii ylivaalikautisen sitoumuksensa siitä, että yritysverotus Suomessa pidetään keskeisiin vertailumaihin nähden kilpailukykyisellä tasolla. 

SDP:n oikeudenmukaisessa verouudistuksessa veronmaksukyky otetaan huomioon. Verouudistuksen punainen lanka on tasaverokehityksen pysäyttäminen. SDP palauttaa nykyistä suuremman osan verotuksesta progressiiviseksi. Samalla verotuksella tasataan tulo- ja varallisuuseroja. Riittävät verotulot turvataan pitämällä veropohjan kattavana. Kaikki tulo- ja varallisuuserät sekä kaikki taloudellinen toiminta palautetaan verotuksen piiriin.
 

Fakta: SDP:n oikeudenmukainen verouudistus

 
Sosialidemokraatit haluavat
· verottaa enemmän pääomatuloja ja varallisuutta
· keventää kaikkein pienituloisimpien verotusta perusvähennystä nostamalla
· säätää pankkiveron
· lisätä verotuloja harmaasta taloudesta
· lisätä jäteveroja
· nostaa maltillisesti alkoholi- ja tupakkaveroa
 
Sosialidemokraatit eivät halua
· kiristää arvonlisäveroa ja muita tasaveroja
· lisätä kotitalouksien energiaveroja
· nostaa asuntojen kiinteistöveroa
· keventää nyt ansiotulojen verotusta
· poistaa asuntolainojen korkovähennystä