SDP:n Tainio: Paperittomillekin oikeus terveyteen

Ajankohtaista 13:31

SDP:n kansanedustaja, lääkäri Hanna Tainio (sd.) kiittelee sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnosta maassa luvatta olevien terveydenhuollon laajentamisesta. Kun laki nykyisin takaa ainoastaan kiireellisen hoidon, tulevaisuudessa paperittomilla olisi oikeus myös ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimiin palveluihin kuten raskauden ja synnytyksen hoitoon. Lisäksi alaikäiset saisivat kaikki tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut. Perussuomalaiset tyrmäsivät ehdotuksen oikopäätä lietsomalla pelkoja terroristien terveysturismista.

– Me puhumme nyt ihmisistä, jotka ovat tässä yhteiskunnassa kaikkein heikoimmilla, Tainio muistuttaa. Eniten palveluiden puuttumisesta ovat kärsineet tähän turvattomaan tilanteeseen syntyneet lapset. Perussuomalaisia heidän kohtalonsa ei luonnollisesti kiinnosta.

Käytännössä lakiehdotus laajentaisi paperittomien oikeuden terveyspalveluihin samanlaajuiseksi kuin Suomessa kansainvälistä suojelua hakevilla turvapaikanhakijoilla. Käytäntö on samanlainen mm. Ruotsissa. Monissa Euroopan maissa oikeus terveyspalveluihin on tätäkin laajempi, eikä siten ole perusteltua olettaa lakimuutoksen tuovan paperittomien siirtolaisten vyöryä juuri Suomeen.

– Myös lääkärien näkökulmasta kyseessä on huomattava parannus nykyiseen. Lääkäriliiton eettisten ohjeiden mukaan lääkärin velvollisuutena on suojata ihmiselämää ja lievittää kärsimystä sekä kohdella potilaitaan tasa-arvoisina yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta, Tainio huomauttaa. Jokaisen ihmisen oikeus terveyteen on myös tunnustettu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sekä Suomen perustuslaissa.

– Paperittomien terveydenhuollon järjestäminen hyödyttää sitä paitsi koko ympäröivää yhteiskuntaa, kun tarttuvat taudit kuten tuberkuloosi tai HIV eivät jää tältä ihmisryhmältä enää hoitamatta. Ministeriön esitys on hyvä ja odotettu.