SDP:n Taimela: Liikenneverkkomme vaatii pitkäjänteisyyttä ja panostuksia

Ajankohtaista 17:41

Kansanedustaja Taimela (sd) on tyytyväinen, että liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee. Samalla huomiota on kuitenkin kiinnitettävä korjausvelan hoitamisen ohella uusien liikennehankkeiden edistämiseen.

– Olemme iloisia, että 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on vihdoin päässyt alkuun. Väylähankkeiden suunnittelu ja toteutus ovat jo pitkään kaivanneet Suomessa pitkäjänteisempää otetta Ruotsin tapaan. Rajalliset resurssimme eivät kestä poukkoilevaa politiikkaa liikenneverkon kustannuksella, sanoo Taimela.

 – Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on huomautellut hallitusta tasaisesti läpi vaalikauden sinällään arvokkaan ja tärkeän korjausvelkaohjelman rahoittamisesta osin uusien hankkeiden kustannuksella. Korjausvelan ohella on näin syntynyt investointivelkaa, Taimela jatkaa.

SDP:n mielestä tärkeään osaan tulevaisuudessa nousevat joukkoliikenteen mahdollisuudet. Nopeat ratayhteydet kasvattavat työssäkäyntialueita ja luovat Suomelle kansainvälistä kilpailukykyä. Seudullisten joukkoliikenneratkaisujen vahvistaminen helpottaa monen arkea. Talouskasvun ja työllisyyden edellytyksenä on Suomessa myös tavarakuljetusten sujuminen.

 – Suomen liikenteen tulevaisuuden haasteita kansalaisten arjen ja työssäkäynnin kannalta ei ratkaista yhdellä mallilla. Pitkien välimatkojen harvaan asuttu maa tulee tarvitsemaan rinnakkaisia toimintamalleja ja mahdollisuuksia. On meistä kiinni, miten pystymme sovittamaan eri ratkaisuja yhteen toimivalla, oikeudenmukaisella ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla, sanoo Taimela.

Esitetty malli liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi on uusi toimintamuoto suomalaisessa päätöksenteossa. Sen laatiminen perustuu jatkuvaan ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön.

– Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee vaatimaan tulevaisuudessa myös hallituksilta ja virkamiehiltä uudenlaista ajattelua. Tarvitaan avointa ja laajaa keskustelua parhaiden mallien löytämiseksi. Ja ennen kaikkea tarvitaan aitoa sitoutumista yhteisiin linjauksiin yli vaalikausien, muistuttaa Taimela.