SDP:n Skinnari: Ilmastonmuutos on Suomelle velvollisuus, mutta samalla mahdollisuus

Ajankohtaista 14:14

Aktiivinen ilmastomuutoskeskustelu on Suomelle velvollisuus tehdä todellisia tulevaisuuden investointeja päästöttömään liikenteeseen, teollisuuteen ja palveluihin. Samaan aikaan se on Suomelle liiketoimintamahdollisuus, jos investoinnit ja innovaatiot suunnataan oikein uusiin ja laajempiin ekosysteemeihin sekä korkeamman jalostusarvon tuotteisiin ja palveluihin.

– Määrätietoinen päästöjen vähentäminen on mahdollista, mutta se edellyttää konkreettisia toimenpiteitä kaikilla sektoreilla ja ymmärrystä siitä, mitä kiertotalouden mahdollisuuksilla todella tarkoitetaan. Biotalouden sijaan seuraavan hallituksen tulee puhua biokäännöksestä, jossa sitoudutaan fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen ja kasvatetaan uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöä kaikilla teollisuuden aloilla. Perinteinen toimiala-ajattelu on nykymaailmassa jo vanhanaikaista, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari.

Talousvaliokunnan jäsen Skinnarin mielestä Suomessa pitää myös ymmärtää liikenteen sähköistämisen mahdollisuudet ja hintalappu.

– Raideliikenteeseen pitää panostaa aivan uudella tavalla, mikä tarkoittaa Ruotsin tapaan miljardi-investointeja. Liikennettä pitää saada pois kumipyöriltä ja kaikki runkoverkot 2020-luvulla kaksiraiteiseksi. Siksi hallituksen vaivaisen yhden miljoonan euron suunnitteluraha pääradan parantamiseksi on esimerkki liikennepolitiikan ymmärtämättömyydestä. Ilmastomuutos on mahdollisuus, mutta samalla velvollisuus tehdä tulevaisuuden investointeja.

Jalostusarvo pitää maksimoida

Skinnarin mukaan Suomen elinkeinopolitiikassa ei voi olla kuin yksi tavoite: Kaikessa tulee olla tavoitteena mahdollisimman korkea jalostusarvo ja arvonmuodostus Suomelle.

– On selvää, että kaikesta raaka-aineesta, kuten esimerkiksi biomassasta, tulee saada mahdollisimman suuri jalostusarvo. Samoin aineettomat oikeudet, eli esimerkiksi patentit, tulee pitää mahdollisimman pitkälle kotimaisessa omistuksessa, koska ne luovat liiketoiminnan todellisen arvon.

Korkean jalostusarvon lopputuotteena Skinnari näkee esimerkiksi puurakentamisen kehittämisen kotimaassa ja kansainvälisesti sekä tekstiiliteollisuuden uudet raaka-aineratkaisut, joilla korvataan ilmastoa kuormittavaa puuvillatuotantoa asteittain.

– Biomassaan perustuvat pitkäaikaiset tuotteet, kuten puutalot, muodostavat hiilivarastoja. Suomella olisi kaikki edellytykset olla maailman johtava puurakentamisen osaaja.  Nyt alan suurimmat kansainväliset projektit ja patentit ovat muiden käsissä.

Hiilinielujen lisäksi meidän tulee katsoa kokonaisuudessaan liikenteen, asumisen, maatalouden ja energia-alan toimenpiteitä sekä ihmisten kulutustottumuksia.

– Eduskunnan hyväksymää energia- ja ilmastostrategiaakin pitää nyt tarkastella uudelleen ilmastopaneelin raportin jälkeen.