SDP:n sisarjärjestöt

Tutustu 15:08

Nais-, nuoriso- ja opiskelijaliitto ovat puolueen sisarjärjestöjä. Ne toimivat myös samassa rakennuksessa kuin puoluetoimisto. Lisäksi varhaisnuorten järjestö Nuoret Kotkat on puolueen sisarjärjestö.

 

Demarinaisten logo

Sosialidemokraattiset Naiset eli Demarinaiset on yli satavuotias naisjärjestö. Demarinaiset toimivat naisten poliittisen tiedostamisen, yhteiskunnallisen osallistumisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi useilla tahoilla ja tavoilla.

www.demarinaiset.fi

 

”Kokoamme arvojemme taakse eritaustaisia, erilaisissa tilanteissa eläviä nuoria joka puolelta Suomea. Arvomme eivät ole mainostoimistosta tilattuja, vaan kumpuavat jäsentemme sisimmästä.”

www.demarinuoret.fi

 


Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry on valtakunnallinen poliittinen opiskelijajärjestö, joka edistää tasa-arvoa, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

www.sonk.fi

 

 

Kotkatoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden toimia ja kasvaa vertaisryhmässä turvallisten aikuisten ohjauksessa. Kerhot, leirit, retket sekä muu toiminta tarjoavat kiinnostavaa ja kehittävää tekemistä ja kaverisuhteita lapsille sekä heitä ohjaaville aikuisille ja nuorille.

www.nuoretkotkat.fi

 

 

wanhattoverit-logo-pieni
Suomen Wanhojen Tovereiden toiminnan tarkoituksena on koota puolueen veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. Toiminnalla jäsenille tarjotaan mahdollisuus tavata toisiaan luento-, kulttuuri- ja virkistystilaisuuksien sekä matkailun avulla. Suomen Wanhat Toverit muodostuu paikallisista tai alueellisista kerhoista. Jäsenet voivat osallistua toimintaan kerhoissa kaikkialla Suomessa.

www.wanhattoverit.fi