Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Seppo Eskelisen vappupuhe

Ajankohtaista 11:00

Arvoisa vappujuhlayleisö,

Tänä vappuna pääsemme pitkästä aikaa viettämään suomalaisen työn juhlaa ympäri Suomen. Pandemian ja Venäjän brutaalin hyökkäyksen yhä jatkuessa Ukrainassa on tärkeää, että yhteiskunnan kyky kannatella meitä kaikkia, sitä heikointakin, kriisin keskellä on edelleen vahva. SDP:n viesti vappuna on, että kun mennään kohti eduskuntavaaleja jokaisella suomalaisella, on oikeus odottaa, että huomenna asiat ovat paremmin kuin tänään.

Vappuna voi myös pohdiskella suomalaisen yhteiskunnan menestystekijöitä, kuten sopimisen kulttuuria. Me olemme menestyneet, koska olemme pystyneet sopien rakentamaan kilpailukykyä, vakautta ja hyvinvointia. Nyt tämä sopimisen kulttuuri on koetuksella. SDP tulee vastaisuudessakin puolustamaan sopimusjärjestelmäämme voimakkaasti.

Mikäli sopimusjärjestelmän mureneminen etenee, olemme valmiita puolustamaan työntekijöiden oikeuksia myös lainsäädännön kautta. Tärkeintä on varmistaa, että työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevalla on aina asiallinen edustus ja työntekijän oikeudet toteutuvat. Tämä tarkoittaa esimerkiksi luottamusmiehen aseman säätämistä lakiin, alipalkkauksen kriminalisointia ja joukkokanneoikeuden luomista työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi.

Ei ole kenenkään etu, ei edes suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan etu, että työntekijät joutuvat pakon edessä työtaistelutoimenpiteisiin niin kuin UPM:n ja julkisen alan sekä terveydenhuollon osalta on tapahtunut.

Kolmikantaisen neuvottelujärjestelmän toimivuus on antanut vakautta arkeen ja työelämään ja tätä meidän tulee edelleen vaalia.

Arvoisa juhlayleisö!

Pääministeri Marinin hallituksen viimeiset 11 kuukautta ovat käynnissä. Hallitus on hyvin poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta vienyt johdonmukaisesti eteenpäin hallitusohjelman tavoitteita, joilla rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpää yhteiskuntaa.

Olemme tehneet useita rakenteellisia uudistuksia, jotka edistävät hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta, työllisyyttä ja kestävää talouskasvua sekä samaan aikaan hoitaneet akuutteja kriisejä. Nämä tulevaisuusuudistukset yltävät yli hallituskauden ja tavoitteemme on tulevassa eduskunnassa olla kantamassa hallitusvastuuta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan entistä paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Uudistusten lista on pitkä, toisin kuin oppositio väittää. Sote, oppivelvollisuusiän nosto, ammatillisen koulutuksen reformin purku, ilmainen toisen asteen koulutus, subjektiivinen päivähoito-oikeus, lisäkoulutuspaikat korkeakouluille, hoitajamitoitus, hoitotakuu, pohjoismainen työllistämisen malli ja TKI-panostusten nosto on kaikki viety läpi tämän hallituksen toimesta. Lisäksi olemme laskeneet varhaiskasvatusmaksuja, nostaneet pieniä eläkkeitä, uudistaneet asiakasmaksulain, joka pienentää lähes miljoonan suomalaisen maksutaakkaa.

Oppositio on arvostellut hallituksen talouspolitiikkaa, mutta kriiseistä huolimatta työllisyyden ja talouden nousu on ollut vahvaa. Nyt saavutettu 74 % työllisyysaste on vasta välietappi. Tulee muistaa että, yhden prosentin työllisyyden kasvu vaikuttaa valtiontalouteen yli 1 mrd. verran julkista taloutta vahvistavasti. Työ ja talous kulkevat käsikädessä.

Koronan aiheuttama kuoppa jäi Suomessa pieneksi ja talouden hyvä vire on tukenut kasvua sekä työpaikkojen säilymistä ja uusien syntymistä. Vaikka olemme selviytyneet kriiseistä vähintään kohtuullisesti, tulee epidemia jättämään suomalaiseen yhteiskuntaan pitkän jäljen sosiaalisen velan ja hyvinvointivajeen muodossa. Tämän korjaamiseen tulee panostaa entistä enemmän tulevaisuudessa.

Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen, kasvun mahdollistaminen ja vihreän siirtyminen tukeminen avaavat kaikki myös mahdollisuuksia uusille investoinneille ja työpaikoille kuten myös täällä Ilomantsissa, Lieksassa, Nurmeksessa niin on jo käynytkin. Tähän meillä on työkaluja EU:n elpymisvälineen, Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja Ilmastorahaston kautta.

Arvoisa yleisö!

Vappu on myös rauhan juhla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön. Emme voi enää rakentaa turvallisuutta ja vakautta kuten ennen, luottaen periaatteisiin, jotka Venäjä on nyt hylännyt. Venäjän brutaali hyökkäys itsenäistä Ukrainaa kohtaan rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta.

Tämän johdosta Suomenkin turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeimmin ennakoitavissa sitten kylmän sodan. Parhaillaan eduskunta käsittelee turvallisuusympäristön selontekoa, jonka yhteydessä käydään avointa keskustelua turvallisuuspoliittisesta linjastamme ja mahdollisesta Nato-jäsenyydestämme. Tätä keskustelua käydään myös ihmisten arjessa, työpaikoilla, kotona ja lehtien palstoilla. Natoon liittyminen tai liittymättömyys ovat valintoja, joilla on lyhyen ja pitkän aikavälin seuraamuksia.

Tämän vuoksi avoimelle ja parlamentaariselle keskustelulle ja rehellisellä riskien arvioinneille tulee antaa niiden edellyttämä aika. Valiokunnat käsittelevät selontekoa ja mietintöjen takaraja on 11.5. Päätökset tehdään suurella todennäköisyydellä toukokuussa.

SDP:n linja on tulevaisuudessakin ennakoitavan diplomatian tie, yhteistyöhön perustuva ulko ja -turvallisuuspolitiikka, jossa meillä on liikkumavaraa sekä itsenäisyyttä päättää asioistamme. Tärkeintä on, että turvallisuuspolitiikka edistää vakautta, ennustettavuutta, joka turvaa parhaiten Suomen ja suomalaisten kokonaisturvallisuuden.

Arvoisa Vappujuhlaväki!

Tänä vappuna vapun sanoma työstä ja maailmanrauhasta on ajankohtaisempi kuin vuosikymmeniin.

Toivotankin teille kaikille oikein hyvää ja rauhallista vappujuhlaa.