Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Salonen: Nesteen uudet tankkerit saatava Suomen lipun alle huoltovarmuussyistä

Ajankohtaista 15:49

Neste ilmoitti tällä viikolla, että uusi biojalostamohanke rakennetaan Rotterdamiin. Päätös oli Suomelle suuri pettymys, sillä uutta hanketta toivottiin Rotterdamin sijasta Porvoon Kilpilahteen. Ratkaiseva tekijä päätöksessä oli hankkeen kustannuserot. Kansanedustaja, eduskunnan Meriryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen (sd.) vaatii, että valtio-omisteisen Nesteen päätöksissä arvioitaisiin jatkossa vahvemmin niiden vaikutuksia Suomen huoltovarmuudelle.

– Ymmärrän, että Neste on yritys, joka tekee päätöksensä itsenäisesti pohjautuen yrityksen visioihin ja kannattavuusarvioihin. On kuitenkin vaikea hyväksyä, että Nesteen kaltaiset valtio-omisteiset yhtiöt eivät huomioisi kansallisia näkökulmia, kuten esimerkiksi huoltovarmuutta. Siksi koen, että on käytävä vakava tarkastelu huoltovarmuuden kannalta merkittävistä yrityksistä ja niiden tulevaisuussuunnitelmista, Salonen sanoo.

Neste on rakennuttamassa parhaillaan kahta uutta öljytankkeria, joiden on määrä valmistua vuoden 2021 lopulla. Salonen kokee, että keskustelu huoltovarmuuskysymyksistä on siksikin ajankohtainen, että Neste tekee luultavasti pian ratkaisunsa siitä, tulevatko tankkerit Suomen lipun alle ja kuka alukset lopulta omistaa.

– Nyt näimme biojalostamohankkeen kohdalla, että Neste teki ratkaisunsa kustannusperusteisesti. Jos uudet öljytankkerit päätetään liputtaa esimerkiksi edullisemman työvoiman ja käyttökustannusten perusteella mukavuuslipun alle, aiheuttaa se väistämättä ongelmia merenkulun huoltovarmuudelle Suomessa. Herää kysymys, voimmeko varmistaa Suomessa riittävän merenkulun osaamisen tulevaisuudessa öljytankkereiden osalta, mikäli tukeudumme jatkossa yhä vahvemmin ulkomaisen osaamisen ja omistuksen varaan, Salonen aprikoi.

Salonen muistuttaa, että Suomi on täysin riippuvainen merenkulusta. Yli 80 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse.

– Tuonnin ja viennin osalta Suomi toimii kuin saari: ilman toimivaa merenkulkua koko yhteiskuntamme olisi vaarassa pysähtyä. Erityisesti koronapandemia on nostanut huoltovarmuuskysymykset isosti pinnalle. Valtion on huomioitava tarkemmin, miten Nesteen kaltaisten yritysten yksittäiset päätökset vaikuttavat Suomen huoltovarmuuteen. Toivon, että Neste omistajineen kävisi tästä perustavanlaatuista keskustelua ennen kuin ratkaisuja tehdään, Salonen toteaa.

Suomen Merimies-Unioni on jo aiemmin nostanut esille huolen Suomen lipun alla olevan tonniston riittämisestä. Ei ole samantekevää, minkä maan lipun alla esimerkiksi kauppalaivareiteillä kulkevat alukset ovat. Kriisin hetkellä kukaan ei halua olla riippuvainen muiden maiden hyväntekijyydestä, jos on mahdollisuus turvata Suomen ruoka- ja energiahuolto omin toimin. Omistaja lopulta määrää, missä alukset kriisin aikana liikennöivät.

– Monet maat ovat kriisissä pistäneet oman kansansa etusijalle ja jopa estäneet yrityksiä viemästä kriittisen tärkeitä kuljetuksia ulkomaille. Viisautta olisikin nyt arvioida huoltovarmuuden tilaa uudelleen myös merenkulun osalta. Olemme kuitenkin viennistä ja tuonnista riippuvainen maa, ja siksi merenkulun kansallinen turvaaminen on ehdottoman tärkeää, Salonen korostaa.