Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n ryhmäpuheenvuoro keskustelussa asuntopolitiikan kehittämisohjelmasta vuosille 2021-2028

Ajankohtaista 14:13

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro asuntopolitiikan kehittämisohjelmasta vuosille 2021-2028. Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies,

Asuntopolitiikassa on kyse ihmisten kodeista. Koti on turvapaikka, hyvän elämän perusta, oma tila. Lapsuuden kodin muistamme koko ikämme. Oma koti on usein suomalaisen suurin investointi. Kodin merkityksen olemme huomanneet erityisesti nyt koronapandemian aikana, kun kodeissa on vietetty runsaasti aikaa.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että eduskunta on saanut käsittelyynsä yhden vaalikauden tärkeimmistä selonteoista, asuntopolitiikan kehittämisohjelman. Asuntopolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen vievät aikaa ja ratkaisut ovat usein pysyviä ja kalliita. Asuntopoliittisen selonteon tavoitteet konkretisoituvat lainsäädännössä. Tärkeitä uudistuksia ovat esimerkiksi pitkän korkotukimallin uudistaminen sekä asumisneuvonnan lakisääteistäminen ja ASP-lainan uudistaminen. Toivomme, että nämä hankkeet etenevät ripeästi eduskunnan käsittelyyn.

Arvoisa puhemies,

SDP:lle on tärkeää, että selonteossa korostuvat kohtuuhintaisen asumisen edistäminen, valtion asuntorahaston aseman säilyttäminen ja vahvistaminen ja siinä tunnustetaan valtion tukeman asuntotuotannon tärkeä rooli asuntopolitiikassa.

Selonteon yksi tavoite on, että asuntomarkkinoiden hintakehitys on vakaata. Suomen asuntomarkkinat ovat voimakkaasti jakautuneet. Kasvukeskuksissa ihmiset painivat kovien vuokrien ja suurten asuntolainojen kanssa, kun haja-asutusalueilla asuntoja myydään pilkkahintaan. Sosialidemokraateille on tärkeää, että aluepolitiikalla pyritään tasaamaan näitä eroja. Avainasemassa on kunnianhimoinen elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspolitiikka joka puolella Suomea. On hyvä, että nyt käynnistetään tutkimushanke, jossa selvitetään, miten alueiden vetovoimaa Suomen eri puolilla voidaan lisätä ja näin vaikuttaa myös laskevien asuntohintojen ongelmaan. Toivomme selvityksen pikaista aloittamista sekä konkreettisia ehdotuksia tilanteeseen puuttumiseksi. Niin ikään pidämme tärkeänä, että valtion tukeman kohtuuhintaisen omistusasumisen mallin tarve ja tarkoituksenmukainen toteutustapa esimerkiksi aravalainoituksen kautta selvitetään.

Arvoisa puhemies,

Rakentamisen laatu- ja sisäilmaongelmat eivät ole poistuneet, vaikka niitä on vaalikausi toisensa jälkeen koetettu ratkaista. Nyt keskustellaan myös, tarjoavatko nykykerrostaloasunnot edellytyksiä elää laadukasta ja terveellistä elämää. Kyse on perusasioista; riittävästä päivänvalosta ja tarkoituksenmukaisista säilytystiloista.

Arvoisa puhemies,

Ilman omaa kotia on vaikea rakentaa tasapainoista arkea. Sosialidemokraatit ovat iloisia Suomen menestyksekkäästä asunnottomuuden vastaisesta työstä. Sitä pitää kuitenkin sinnikkäästi jatkaa niin kauan, ettei Suomessa ole yhtäkään asunnotonta ihmistä. Annamme vahvan tuen hallituksen tavoitteelle poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä.

Asumisen päästöjen vähentäminen on ensiarvoista ja tulevaisuuden talot ja asuinalueet tulee rakentaa ilmastollisesti ja ympäristöllisesti kestävästi. Lämpenevä ilmasto haastaa jo olemassa olevaa asunto- ja rakennuskantaa. Onkin tärkeää, että MAL-sopimuksissa huomioidaan ilmastonmuutoksen torjunta maankäytön, rakentamisen, asumisen lämmitys- ja energiaratkaisujen sekä liikenteen osalta tulevaisuudessa yhä paremmin.

Arvoisa puhemies,

Lähiöt ovat 1,5 miljoonan ihmisen koti. Onkin ensiarvoista, että entisen asuntoministeri Pia Viitasen aloittama kunnianhimoinen lähiöiden kehittämistyö saa jatkoa ja selonteossa vakiinnutetaan pitkäjänteinen ja poikkihallinnollinen lähiöiden kehittämistyö osaksi kuntien toimintaa määräaikaisten ohjelmien sijaan. Tämä on sosialidemokraateille tärkeä asia.

Tarvitsemme erilaisia asuntoja muuttuviin elämäntilanteisiin. Asuntorakenteen tulee olla monipuolista. SDP:n mielestä vuokra-, omistus-, aso- ja osaomistusasunnoilla on kaikilla paikkansa ja tarvitsijansa. Valtion tukemat asunnot kohdistuvat jo tälläkin hetkellä hyvin niitä eniten tarvitseville.

Suomi ikääntyy vauhdilla. Tarvitsemme yhä enemmän ja laadukkaampaa ja joustavampaa asumista ikääntyville, asumisratkaisuja, jotka palvelevat ikääntyviä loppuelämän ajan.

Arvoisa puhemies,

Asuntopolitiikka on yhteiskuntapolitiikkaa. Emme voi puhua vain neliöhinnoista ja työssäkäyntialueista. Asuntopolitiikassa on kyse ihmisten kodeista, joissa eletään elämän suuret hetket. Niissä eletään arkea, jonka tulisi olla kohtuuhintaisuuden ja helppouden lisäksi innostavaa – toisin sanoen, sitä hyvää elämää, jota me sosialidemokraatit haluamme kaikille – koulutus- tai tulotasosta riippumatta.

Arvoisa puhemies,
Tämä selonteko tuo asuntopolitiikkaan ennakoitavuutta. Toivomme huolellista valiokuntakäsittelyä ja mahdollisimman suurta parlamentaarista yksimielisyyttä selonteon linjauksista.