Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n ryhmäpuhe sisäisen turvallisuuden selonteon palautekeskustelussa

Ajankohtaista 15:04

kansanedustaja Heidi Viljanen

SDP:n ryhmäpuhe sisäisen turvallisuuden selonteon palautekeskustelussa. Kansanedustaja Heidi Viljanen.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies,

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan Suomi on maailman turvallisin maa, vaikka kiistatta viimeviikkoisten tapahtumien myötä myös suomalaisten turvallisuuden tunne on ollut koetuksella. Ukrainan sotatilanne kauaskantoisine seuraamuksineen osoittaa, kuinka nopeasti muuttuvassa maailmassa elämme. Suomessa tehdään kuitenkin turvallisuuden eteen töitä päivittäin, ja ihmisistä pidetään huolta. Koska epävarmuus ympärillämme on lisääntynyt ja arkeemme kohdistuvat uhat ovat muuttuneet moniulotteisemmiksi, on yhä tärkeämpää huolehtia kaikin tavoin siitä, että Suomi on tulevaisuudessakin turvallinen maa kaikille.

Suomen sisäisen turvallisuuden politiikka perustuu ensisijaisesti ennaltaehkäisyyn. Siihen, että mahdollisimman moni tapaturma, onnettomuus, rikos tai häiriö pyritään estämään ennalta. Tähän tarvitaan monialaista ja oikea-aikaista turvallisuusongelmien juurisyihin vaikuttamista. Syrjäytymisen ehkäiseminen, eriytymiskehityksen pysäyttäminen, kansalaisten turvallisuustaitojen vahvistaminen ja turvallisuuden tunteen lisääminen ovat tärkeässä roolissa ennaltaehkäisevinä toimina.

Samaan aikaan on muistettava, että turvallisuusviranomaisten toiminnan ytimessä on turvallisuuden takaaminen onnettomuuksien, häiriöiden tai rikosten sattuessa. Jokaisen Suomessa on voitava luottaa siihen, että apua saa, kun sitä hädän sattuessa tarvitsee. Siksi viranomaisten toimintakyvystä on pidettävä huolta nyt ja tulevaisuudessa.

On koko Suomen etu, että kaikkien sisäisen turvallisuuden toimialojen rahoitus saadaan pitkäjänteiselle, kestävälle pohjalle, eikä apu jää saamatta viranomaisten resurssipuutteesta, tai ihmisten asuinpaikasta johtuen. Vain näin säilytämme Suomessa nykyisenkaltaisen korkean luottamuksen turvallisuustoimijoihin. On myös huolehdittava, että Suomessa perinteisesti toiminut moniviranomaisyhteistyö toimii jatkossakin, osaamista kehitetään ja lainsäädäntö vastaa muuttuvia tarpeita. Turvallisuudesta vastaavalla henkilöstöllä pitää olla myös rauha tehdä tärkeää työtään ilman väkivallan uhkaa ja häirintää.

Arvoisa puhemies,

Turvallisuusympäristössämme on uhkia, joiden kehittymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yhä koveneva rikollisuus vaatii viranomaisilta jatkossakin paljon, ja erilaisiin huolestuttaviin kehityskulkuihin on kyettävä puuttumaan tehokkaasti. Järjestäytyneen rikollisuuden arvioidaan kovenevan ja kansainvälistyvän, ja siksi onkin erityisen tärkeää päivittää vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen strategia ja käydä läpi lainsäädännön kehittämistarpeet. Järjestäytyneellä rikollisuudella on myös vahva kytkös huumerikollisuuteen. Vakavaa huomiota tuleekin kiinnittää viime vuosina lisääntyneeseen huumeiden käyttöön ja siihen liittyvään rikollisuuteen.

Lähellä tapahtuva sota on tuonut entistä näkyvämmäksi myös hybridi- ja informaatiovaikuttamisen. On oltava jatkuvasti tarkkana, mistä tieto tulee ja millaisia tarkoitusperiä sillä on. Informaatiovaikuttamisella pyritään heikentämään yhteiskuntaa ja häiritsemään tai vaikuttamaan päätöksentekoon. Disinformaation tunnistaminen on tärkeää myös meidän jokaisen arjessa. Yhtä tärkeää on myös meistä jokaisen muistaa vastuu puheistamme, joilla vaikutetaan turvallisuuden tunteeseen. Kybertoimintaympäristössä tapahtuvat hyökkäykset vaativat entistä parempaa varautumista ja kansainvälistä yhteistyötä. Näiden torjumiseen on kyettävä suuntaamaan myös viranomaisten osaamista. Poikkeustilanteisiin varaudutaan joka sektorilla.

Arvoisa puhemies,

Sisäisen turvallisuuden selonteko muodostaa yhdessä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustusselonteon kanssa kokonaisturvallisuuden keskeisen viitekehyksen. Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, joka kattaa kaikki yhteiskunnan eri tasot. Yhtenäisyys on suomalainen vahvuus, jota ei voi liiaksi korostaa kansamme kokonaisturvallisuudesta puhuttaessa.

Sisäisen turvallisuuden selonteko antaa hyvät suuntaviivat sille, miten suomalaisten turvallisuutta kehitetään tulevaisuudessa. Erilaisiin uhkiin on Suomessa varauduttu hyvin, ja myös tulevaisuudessa samaa varautumista jatketaan. Pitkäjänteinen toiminta, jota tarkastellaan säännöllisesti, luo pohjan niin viranomaisten vakaalle toimintaympäristölle, kuin kansalaisten turvallisuuden tunteelle. Sisäisen turvallisuuden selonteon mietintö on yksimielinen ja se kertoo siitä, että turvallisuus on yhteinen asiamme myös täällä eduskunnassa.